eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

Juhatus ja tegevaparaat

 • Eiki Nestor  - Juhatuse esimees, ELIL president
 • Sven Reemet - juhatuse liige
 • Jako Stein- juhatuse liige
 • Krista Neering - juhatuse liige
 • Veiki Laan - juhatuse liige
 • Kätlin Riidebach - juhatuse liige
 • Märt Maask - juhatuse liige

Tegevtöötajad


Endised tegevtöötajad

 • JAANIKA KLOPETS - 2017-2018 tegevjuht
 • AULI LÕOKE - 2003-2017 tegevjuht
 • ELGI SAARE - 1994-2003 tegevjuht, 1988-1994 volikogu sekretär
 • REIN LILLEMA - 1994 5 kuud tegevjuht
 • MIHKEL AITSAM - 1988-1994 esimees

Presidendid

 • INDREK TARAND         2013 - 2017
 • ANTS LEEMETS           2001 - 2013, 2017 - 2019, ELIL auliige
 • ANTS PAJU                  1995 - 2001
 • PRIIDIK MENTAAL       1994 - 1995

Viimati postitatud 10 viimast artiklit

Rehabilitatsioon

taastusraviEesti Liikumispuudega Inimeste Liit osutab alates 2015. aastast rehabilitatsiooniteenust puudega lastele ja täiskasvanud puudega inimestele.

Sihtgrupid, kellele pakutakse teenuseid puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses on: lapsed kuni 18-eluaastani (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad) ning 16-aastased ja vanemad isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad).

Loe teenusest lähemalt

Kalender

ELIL tegevjuhi kalender