eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

ELIL rehabilitatsioonikeskus otsib oma meeskonda töötajaid

uuendatud logo
TEGEVUSTERAPEUTI,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise raames on:

 • säilitada ning edendada häirunud tegevusvõimega puudega inimese tegevusvõimet, suurendada tema iseseivust igapäevategevustega toimetulekuks.

Selleks osaleb tegevusterapeut täieõigusliku meeskonnaliikmena:

 • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
 • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
 • tegevusterapeudi ravitöös rehabilitatsiooni teenuse raames.

Sobival kandidaadil on:

 • WFOT (World Federation of Occupational Therapists) haridusstandardile vastav kõrgharidus tegevusteraapias;
 • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
 • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
 • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
 • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
 • algatusvõime ja arenemissoov;
 • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • paindlikku töögraafikut
 • head eneseteostuse võimalust
 • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee


LOGOPEEDI,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise raames on:

 • puudega inimeste kommunikatsioonivõime – suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamine ja/või arendamine.

Selleks osaleb logopeed täieõigusliku meeskonnaliikmena:

 • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
 • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
 • logopeedi ravitöös rehabilitatsiooni teenuse raames.

Sobival kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus või kutsetunnistus (vastavus sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele);
 • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
 • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
 • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
 • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
 • algatusvõime ja arenemissoov;
 • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • paindlikku töögraafikut
 • head eneseteostuse võimalust
 • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee


SOTSIAALTÖÖTAJAT,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise raames on:

 • puudega inimeste ja/või tema pere sotsiaalsete/materiaalsete toimetulekuoskuste hindamine, probleemide ennetamine ja nõustamine.

Selleks osaleb sotsiaaltöötaja juhtiva meeskonna liikmena:

 • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
 • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
 • kliendi ja tema pere iseseisvuse ning toimetuleku hindamisel, parandamisel ja toetamisel.

Sobival kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus või kutsetunnistus (vastavus sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele);
 • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
 • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
 • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
 • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
 • algatusvõime ja arenemissoov;
 • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • paindlikku töögraafikut
 • head eneseteostuse võimalust
 • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee


PSÜHHOLOOGI,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamise raames on:

 • kliendi ja tema lähivõrgustiku psühholoogilise toimetuleku säilitamine või parandamine
 • koostöös kliendi ja/või tema lähedastega probleemsete valdkondade, arenguvajaduste, olemasolevate ja
 • vajalike lisaressursside selgitamine, olukorra analüüs ja tegevuskava koostamine
 • kliendile või tema lähedastele toimetulekut toetavate ja parandavate võtete õpetamine ning nende
 • harjutamine, soovitud muudatuste soodustamine, jälgimine ja kinnistamine
 • vajadusel teistele teenustele edasisuunamise vajaduse täpsustamine ja korraldamine

Selleks osaleb psühholoog täieõigusliku meeskonna liikmena:

 • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
 • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
 • isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamisel, vastavate sekkumiste läbiviimises, kliendi ja/või pere nõustamises.

Sobival kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus või kutsetunnistus (vastavus sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele);
 • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
 • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
 • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
 • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
 • algatusvõime ja arenemissoov;
 • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • paindlikku töögraafikut
 • head eneseteostuse võimalust
 • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee

 

Viimati postitatud 10 viimast artiklit

Rehabilitatsioon

taastusraviEesti Liikumispuudega Inimeste Liit osutab alates 2015. aastast rehabilitatsiooniteenust puudega lastele ja täiskasvanud puudega inimestele.

Sihtgrupid, kellele pakutakse teenuseid puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses on: lapsed kuni 18-eluaastani (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad) ning 16-aastased ja vanemad isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad).

Loe teenusest lähemalt

Kalender

ELIL tegevjuhi kalender