eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu üldkoosolek ja 30.ndale aastapäevale pühendatud Tänuüritus

terminal

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu  üldkoosolek ja 30.ndale aastapäevale pühendatud Tänuüritus
Aeg: 19. aprill 2019
Koht: Tallinna Sadama peahoone, Sadama 25, Tallinn

Üldkoosoleku ajakava:
 9.30 -10.00    Registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.10    Üldkoosoleku avamine                          A. Leemets

10.10-10.20    ELILi 2018.a tegevusaruanne                          L.Tiri

10.20-10.30    ELILi 2018.a finantsaruanne                          L.Tiri

10.30-10.40    Invaru OÜ tegevusest ja finantsseisust 2018.a             E. Leinuste                           

10.40-11.00    Sõnavõtud esitatud aruannete kohta

11.00-11.10    ELILi 2018.a tegevus- ja finantsaruande kinnitamine        

11.10-11.30    ELIL 2019.a tegevusplaanist ja eelarvest                L.Tiri

11.30-11.45    Sõnavõtud ja ettepanekud 2019.a tegevusplaani ja eelarve kohta    

11.45-11.55    2019.a tegevusplaani ja eelarve kinnitamine   

11.55-12.00    Üldkoosoleku lõpetamine                        A. Leemets        


12.00-12.45    Lõuna üldkoosolekust osavõtnutele

13.00–14.00   Vaba aeg

Tänuüritus Aasta tegu 2018

14.00-14.30    Tervitused ja ELIL ajaloost

14.30-15.30    Heategijate tänamine

15.30-16.30    Soe toit ja sõna külalistele

16.30-17.10    Tantsuks mängib ansambel

17.10-17.40    Tänukirjade üleandmine

17.40-18.30    Tantsuks mängib ansambel

18.30        Tort ja kohvilaud

19.30        Peo lõpp


 

 

Rehabilitatsioon

taastusraviEesti Liikumispuudega Inimeste Liit osutab alates 2015. aastast rehabilitatsiooniteenust puudega lastele ja täiskasvanud puudega inimestele.

Sihtgrupid, kellele pakutakse teenuseid puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses on: lapsed kuni 18-eluaastani (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad) ning 16-aastased ja vanemad isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad).

Loe teenusest lähemalt

Kalender

ELIL tegevjuhi kalender
  
Liidu teated
Uudised