ELIL rehabilitatsioonikeskus otsib oma meeskonda töötajaid

uuendatud logo
TEGEVUSTERAPEUTI,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise raames on:

  • säilitada ning edendada häirunud tegevusvõimega puudega inimese tegevusvõimet, suurendada tema iseseivust igapäevategevustega toimetulekuks.

Selleks osaleb tegevusterapeut täieõigusliku meeskonnaliikmena:

  • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
  • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
  • tegevusterapeudi ravitöös rehabilitatsiooni teenuse raames.

Sobival kandidaadil on:

  • WFOT (World Federation of Occupational Therapists) haridusstandardile vastav kõrgharidus tegevusteraapias;
  • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
  • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
  • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
  • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
  • algatusvõime ja arenemissoov;
  • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
  • soov ja tahe meeskonnatööks;
  • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel;
  • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

  • huvitavat ja mitmekesist tööd
  • paindlikku töögraafikut
  • head eneseteostuse võimalust
  • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee


LOGOPEEDI,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise raames on:

  • puudega inimeste kommunikatsioonivõime – suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamine ja/või arendamine.

Selleks osaleb logopeed täieõigusliku meeskonnaliikmena:

  • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
  • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
  • logopeedi ravitöös rehabilitatsiooni teenuse raames.

Sobival kandidaadil on:

  • erialane kõrgharidus või kutsetunnistus (vastavus sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele);
  • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
  • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
  • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
  • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
  • algatusvõime ja arenemissoov;
  • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
  • soov ja tahe meeskonnatööks;
  • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel;
  • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

  • huvitavat ja mitmekesist tööd
  • paindlikku töögraafikut
  • head eneseteostuse võimalust
  • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee


SOTSIAALTÖÖTAJAT,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise raames on:

  • puudega inimeste ja/või tema pere sotsiaalsete/materiaalsete toimetulekuoskuste hindamine, probleemide ennetamine ja nõustamine.

Selleks osaleb sotsiaaltöötaja juhtiva meeskonna liikmena:

  • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
  • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
  • kliendi ja tema pere iseseisvuse ning toimetuleku hindamisel, parandamisel ja toetamisel.

Sobival kandidaadil on:

  • erialane kõrgharidus või kutsetunnistus (vastavus sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele);
  • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
  • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
  • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
  • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
  • algatusvõime ja arenemissoov;
  • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
  • soov ja tahe meeskonnatööks;
  • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel;
  • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

  • huvitavat ja mitmekesist tööd
  • paindlikku töögraafikut
  • head eneseteostuse võimalust
  • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee


PSÜHHOLOOGI,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamise raames on:

  • kliendi ja tema lähivõrgustiku psühholoogilise toimetuleku säilitamine või parandamine
  • koostöös kliendi ja/või tema lähedastega probleemsete valdkondade, arenguvajaduste, olemasolevate ja
  • vajalike lisaressursside selgitamine, olukorra analüüs ja tegevuskava koostamine
  • kliendile või tema lähedastele toimetulekut toetavate ja parandavate võtete õpetamine ning nende
  • harjutamine, soovitud muudatuste soodustamine, jälgimine ja kinnistamine
  • vajadusel teistele teenustele edasisuunamise vajaduse täpsustamine ja korraldamine

Selleks osaleb psühholoog täieõigusliku meeskonna liikmena:

  • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
  • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
  • isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamisel, vastavate sekkumiste läbiviimises, kliendi ja/või pere nõustamises.

Sobival kandidaadil on:

  • erialane kõrgharidus või kutsetunnistus (vastavus sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele);
  • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
  • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
  • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
  • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
  • algatusvõime ja arenemissoov;
  • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
  • soov ja tahe meeskonnatööks;
  • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel;
  • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

  • huvitavat ja mitmekesist tööd
  • paindlikku töögraafikut
  • head eneseteostuse võimalust
  • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee