Homme on rahvusvaheline puuetega inimeste päev. Puudega inimese elu on täis teistsuguseid katsumusi, mida terve inimene ehk ei oska tähelegi panna. Et need, kes oma vaimse või füüsilise puude tõttu ei saa kõike teha tavapäraselt, siiski võimalikult hästi ja iseseisvalt hakkama saaksid, luuakse üha enam abistavaid tehnoloogiaid ja rakendusi, mis elu lihtsamaks muudaksid.