eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

Kontakt

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Registrikood 80067455
✉ Endla 59, Tallinn
☎ Telefon: 6720223
✉ E-mail:
Tegevjuht: Veiki Laan
✉ E-mail:
Telefon: 51 75 842

 

 

A/a EE712200221011350780, SWEDBANK, SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

Annetusi Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu toetuseks saab teha kontole:
a/a EE512200221030393016, SWEDBANK, SWIFT kood/BIC: HABAEE2

 

Kummalised arusaamad parkimisest Pärnu Port Arturi tegevjuhil

portLiikumispuudega autojuhi kiri Port Arturi tegevjuhile.

Tere.

Käisin Teie keskuses 14/09/19. Kuna olen liikumispuudega siis soovisin auto parkida liikumispuudega inimestele mõeldud sinistele parkimiskohtadele. 
 
Üllatus oli suur kui nägin sinistel kohtadel seismas ehitusprahi konteinereit. 
 Olete hõivanud parkimiskohad  mis on mõeldud inimestele kellel on raske liikuda ja iga meeter on arvel!  Väga vastutustundetu ja hoolimatu käituimine. 
 
Rääkisin murest ka teie kaupluse infoletis. Sealt sain kolm väga veidrat vastust.
 
- Mulle öeldi et mina olen juba kolmas inimene kes neile sellest ehituskonteinerist räägib. Aga miks siis on olukord lahendamata?  
- Konteineri paigaldasid ehitajad ja teil puudub nendega kontakt. 
- Tegemist on linnamaaga mis ei kuulu keskusele. Ometigi remonti tehakse Teie keskuses. Kui on tegemist linnamaaga siis on teil olemas linnavalitsuse luba multilift konteineri paigaldamiseks invakohtadele?
 
Sõitsin parklast läbi ka 15/09/19, kahjuks oli konteiner endiselt samas asukohas ja liikumispuudega inimestele mõeldud parkimiskohad olid endiselt hõivatud. 
 
Kuidas olukorda kommenteerite? Ma ei usu, et soovite saada meedia abiga enda keskusele sellist "positiivset reklaami".
 

Kaubanduskeskuse tegevjuhi Mari-Liis Lembit vastus: 

Tere!

Tänan kirja eest. Vabandame ebamugavuse pärast.

kahjuks olete saanud infoletist ebaōiget informatsiooni ning seega käesolevaga paar kommentaari teie märkustele/küsimustele seoses konteineri seadusliku alusega.

Meil on tellijatena loomulikult kontakt ehitajatega olemas. Konteiner on ajutine ning seda paigutades peame arvestama mitmete asjaoludega sh liiklejate ja jalaläijate ohutus.

Tegemist on eramaaga, kus parkimise korraldus on omaniku otsustada. Invaliidi ja perekohad soovituslikud. Nende nö olemasolu ei kohusta keskust kōigile soovijatele neid igal ajal tagamast. Loomulikult anname alati oma parima.

Multilift konteinerile luba ei ole vaja, kuna see asub eramaal.

Kokkuvōtteks- konteiner tühjendatakse homme ning uus konteiner nihutatakse koha vōrra edasi, vabastades sedasi 1 invaliidikoha.

Parimatega,

Mari-Liis Lembit
Tegevjuht

Täiendatud

Mari-Liis Lembit

Tere!

Tänan info eest. Kahju kuulda, et lugesite meie vastusest välja soovi teie murele mitte kaasa elada – kinnitan, et see ei ole nii.

Juhtunud olukord ei ole pahatahtlik ning pakkusime omalt poolt välja kiireima võimaliku lahenduse kohe homme so 17/09 hommikul.

Ei suuda aga mõista, miks selle asemel, et anda meile tagasiside lahenduse sobimatusele, postitasite teema avalikult ülesse. Juhin tähelepanu, et jätsite lisamata sinna meie poolt välja pakutud lahenduse. Minimaalselt palume see korrektsuse huvides lisada.

 

Kommentaar: Kinnitan, et esialgsest kirjavahetusest on kajastatud kogu sisu.

Kui antud parklas on vähem kui 20 parkimiskohta, siis konteineri liigutamine moel, et vabastatakse üks invaparkimiskoht on lahendusena korrektne.

Seisukoht, et invaparkimiskohad on pelgalt soovituslikud, on aga eksitav ja täiesti väär.

Aga lõpp hea, kõik hea!

Lugupidamisega ELIL juhatuse liige Veiki Laan

 

Mida ütleb seadlusandlus selle teema valguses?

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055

§ 1. Määruse kohaldamisala ja eesmärk

(1) Määrusega kehtestatakse puudega inimeste erivajadusi arvestades nõuded ehitisele, eesmärgiga tagada puudega inimeste takistuseta ehitise kasutamine.

(2) Määrust kohaldatakse järgmisele ehitisele või selle osale:
1) kus osutatakse avalikkusele suunatud teenust;
2) asulasisene avalikult kasutatav tee ja avalikkusele ligipääsetav eratee;
3) ehitis või selle osa, mis planeeringu või projekteerimistingimuste kohaselt peab vastama puudega inimeste erivajadustest tulenevatele nõuetele.

(3) Ehitis ja selle osa vastab määruses sätestatud puudega inimese erivajadust arvestava takistuseta liikumise ja ehitise kasutamise nõuetele ka juhul, kui ehitis ja selle osa vastab muule asjakohasele tehnilisele normile või standardile või on puudega inimese erivajadust arvestatud muul asjakohasel viisil.

§ 4. Nõuded parklale

(1) Liikumis- või nägemispuudega inimest teenindava sõiduki ning liikumispuudega juhi sõiduki (edaspidi üheskoos puudega inimese sõiduk) parkimiseks peab parkimiseks ettenähtud alal (edaspidi parkla) olema vähemalt: (seega siis peab, mitte ei ole soovituslik)
1) üks protsent kõigist parkimiskohtadest, kuid mitte vähem kui kaks kohta;
2) üks koht alla 20 parkimiskohaga parklas.

(2) Puudega inimese sõiduki parkimiskoht peab:
1) asuma sihtpunktile lähedal;
2) olema tähistatud vastava teemärgisega teekattel ning liiklusmärgiga, mis paikneb parkimiskoha ees või kõrval 1–1,2 meetri kõrgusel alusel või hoone seinal;
3) olema kõva sileda kattega ja liiklemist segavate ebatasasusteta.

(3) Enam kui ühe puudega inimese sõiduki parkimiskoha korral peab lõike 2 punktis 2 nimetatud liikluskorraldusvahend olema täiendatud parkimisala ulatust tähistava lisatahvliga.

(4) Eeldatakse, et puudega inimese sõiduki parkimiskoha mõõtmed ja vajalik vaba ruum vastavad nõuetele, kui on täidetud standardis EVS 843 puudega inimese parkimiskoha kohta sätestatud või samaväärsed nõuded.

(5) Puudega inimese sõiduki parkimiskohaga piirneva kõnni-, jalg-, jalgratta- ja jalg- või jalgrattatee (edaspidi kergliiklustee) külje äärekivid ei tohi olla kõrgemad kui 30 millimeetrit.

 
 

 

Liidu teated
Uudised