Juunikuu tegemised 2024

Hundipeaaed 18.06 JohannaAdojaan 50

Aeg kokku võtta juunikuu. Möödunud kuu esimene pool läks meil peamiselt laagri viimaste korralduslike asjaajamiste paikaloksutamise täheall, kuu teine poole täitsid aga erinevad nõustamised, läbirääkimised ja muud  jooksvad küsimused.

05.06.2024 salvestati Tallinnas Pealinna podcasti episood, kus teemaks oli 11.-14. juulil aset leidev „Tall Ships Races 2024” ning selle ligipääsetavus. Tallinna Avalinna podcasti salvestusel osalesid Marje Tõemäe, Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakonna juhataja (festivali Tall Ships Races projektijuht) Artur Räpp, Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuse liige ja ligipääsetavuse konsultant Jaanika Juhanson, festivali „Tall Ships Races” ligipääsetavuse koordinaator. Meiepoolseks esindajaks oli Maikel Mõttus. Saatekülalisi küsitles Karin Luhaäär. Saadet saab kuulata Spotify’s - https://open.spotify.com/episode/4eQIzeJs4mxDgnFS0TA6aT?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR18Wt2RgIPLrpvDMZWgXagOeUwILFK-hYZmXNBaXuVn22dDXTAZo0D_61E_aem_FsxL2H-zTsxZalkZR-LcFQ .

06.06.2024 toimus Talinnas Viru hotellis kohtumine seoses eelmisel kuul 10. mail aset leidnud tuletõrjealarmi intsidendiga. Arutleti, milliseid järeldusi on sellest teinud hotell ning kui korrektselt käitusid töötajad antud olukorras. Samuti vesteldi erinevate võimalike lahenduste üle puudeliikide lõikes. Muuhulgas diskuteeriti võimaluse üle teha koostööd Viru hotelli ning Hotellide ja Restoranide Liiduga asutuste ligipääsetavuse parendamiseks ning nende personali teadlikkuse ja võimekuse tõstmiseks. Samuti arutleti kuidas tõsta teadlikkust ohuolukorras käitumisest erinevate puuetega külastajate hulgas. Arutelul osalesid Viru hotelli majutusjuht Kadi Saluoks, Vabaühenduste Liidu esindajana Heleene Lippmaa, Eesti Lihashaigete Seltsi esimees Jüri Lehtmets ja ELIL-i  juhatuse liige Maikel Mõttus. Kuna kevadsuvine aeg on paljude organisatsioonide jaoks ka üldkoosoleku pidamise aeg, siis 06.06.2024 pidas Botaanikaaias oma koosoleku maha ka Tallinna Puuetega Inimeste Koda.

07.-09.06.2024 saabus kätte suvepäevade aeg Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu jaoks, kes sedakorda leidis omale nende toimumispaigaks meilegi juba tuttava ja armsa Tammistu mõisa Tartumaal.

13.-15. juunil toimus Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses rahvusvaheline tserebraalparalüüsi ja arengumeditsiini konverents (East European and Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Conference).

15.06.2024 toimus antud konverentsi raames patsiendipäev, mis keskendus sünnijärgse lihashalvatuse raviuuringute avastustele ning arengumeditsiini uute edusammude näitamisele. Patsiendipäeval räägiti lähemalt nii operatsiooni- kui rehabilitatsioonialastest arengutest ning Eesti ja Läti rehabilitatsiooni võimekustest. Toimus ka ümarlaud. ELILi esindajana oli kohal Maikel Mõttus.

 

14.06.2024 toimus meie liidul viimane juhatuse koosolek enne väikest hingetõmbepausi juulikuus.

17.06.2024 toimus Talinnas „Tall Ships Races 2024” kruisiisadama, lennusadama ja Noblessneri aladega tutvumine. Kolme ala läbijalutamisel, vaadati millised ligipääsetavuse ja abivahendiga liikumise osas hästi toimivad olemasolevad lahendused ning ka probleemid, mis vajaksid veel kõrvaldamist, et üritus oleks mugavalt ligipääsetav kõigile huvilistele. Sadamaid kaardistasid ürituse ligipääsetavuse kordinaator Jaanika ning liidust Maikel Mõttus.

18.06.2024 toimus Hundipea kvartali uue kogukonnaaia avamine. ELILit olid esindamas Helen Bokmann ja Maikel Mõttus. Maha said peetud istutustalgud ning arutleti ka tulevast koostööd lähedalasuva Vesta baari ligipääsetavavamaks muutmisel vastalanud renoveerimise käigus. Anname edasistest arengutest teile  teada.

18.06.2024 toimus tegevjuhil kohtumine Päästeametiga - teemaks 112 numbrile teavitamise kättesaadavuse parendamise potentsiaalsed võimalused (sh. äpiarendus nutiseadmetele, mis reageeriks häälvalimisele ja  operaatorite koolitus (puudespetsiifilised küsimused). Üleüldine päästevõimekus ning puudeliste käsitlemine päästmisel tuleb lauale juuli keskpaigas.

19.06.2024  - toimus „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”

määruse täiendamise koosolek, kus osalesid nii EPIKoda (Kristi Kähar) kui Eesti Pimedate Liit (Jakob Rosin) kui Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (Veiki Laan).

25.-27.06.2024 saime lõpuks ühelepoole meie kauaoodatud ning tegevaparaadile palju asjaajamist pakkunud üldkoosoleku ja suvelaagriga Nelijärve puhkekeskuses. Kokkuvõttes võime öelda, et nii korraldusmeeskond ja kõik asjassepuutuvad kui ka osalejad võisid toimunuga rahule jääda!:) Video- ning pildimaterjal laagri kohta saabub lähiajal ning postitatakse liidu Facebooki lehele.

Juba järgmine päev 28.06.2024 ei andnud asu ning  pärast laagri ja viimaste järeltegevuste lõpuleviimist asuti mandrilt teele Saaremaa Liikumispuudega Inimeste Seltsi üldkoosolekule osalema-esinema (Indrek Matla). Muuhulgas vaadati jooksvalt üle ka Muhu kohapealsed inva-WC-d, mida on kohapeal 2 tükki, vahemaaga ca 30 meetrit.

Lisaks - kuna mitmed meie üldkoosolekul osalenud avaldasid soovi saada infot liidu tegemiste kohta edaspidi operatiivsemalt ning juba ka etteulatuvalt, siis sai otsustatud, et proovime alates juulist senise igakuise infokirja asemel veidi uuendatud ja operatiivsemat formaati. Seega hakkavad liidu uudised ja tegemised Teieni jõudma nüüd väiksemate juppidena ja mitu korda kuus, mida püüame Teile edastada ka tulevaste sündmuste ning eesootavate tegevuste kohta. Soovime üle toonitada, et kõige värskemat infot liidus toimuva kohta on võimalik saada, jälgides meie Facebooki lehte ning loomulikult ka kodulehte. Seega – juba juulikuu tegemiste valguses informeerime, et 01.07.2024 toimunud automaksuteemaline kohtumine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajatega möödus sõbralikult konstruktiivses keskkonnas, mille käigus jagati ühist seisukohta, et mootorsõidukumaksu erisustes tuleb teha muudatus, mis ei eelda sõiduki ümberehitamist, misläbi saaksid maksusoodustuse ka need puudelised, kes ise sõidukit ei juhi. Samuti oldi sõbralikult üksmeelsel seisukohal, et mootorsõidukimaksu ja puudetoetuse tõusu ei saa käsitleda ühise eelnõuna. Nende kokkulepitud arusaamadega mindi ka SDE poolt rahanduskomisjoni istungile. Kohtumisel osalesid: Veiki Laan, Kätlin Pääro, Tanel Kiik, Viivika Sirelpu, Priit Lomp ning Anti Allas.

Soovime kõigile kaunist ja tegusat suve jätku ning kindlasti ärge unustage vahepeal ka puhata, et sügiseks taas uut väge ja energiat täis laetud olla!:)

"Hundipea kvartali istutustalgute fotod: Johanna Adojaan."