Maikuu tegemised 2024

maikuu tegemised 2024 15

Maikuu on läinud peaaegu tervenisti suviste ürituste organiseerimise tähe all. Siiski tuli aega leida ka paljude muude tegemiste ning käikude tarbeks. Siin taaskord meie põgus ülevaade maikuus tehtust-toimunust.

EPIKojas toimus kohtumine hetkel kirgi kütva kodukohanduse teemal – kohapeal olid Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht Veiki Laan ning Pärnu linna ja Õiguskantsleri büroo esindajad. Jätkuvad arutelud ka ehitusseadustiku määruse nr. 28 täienduste teemal – muuhulgas on meie edastatud soov ning seisukoht, et redigeeritud määruses oleksid edaspidi kõik numbrilised väärtused selgelt välja toodud ning määrus ise oleks kõigile inimgruppidele kergestiloetav. Ettepanek oma kirjaliku infomaterjali taasesitamise võimaluste ülevaatamiseks oleme esitanud ka Eesti Standardimis- ja  Akrediteerimiskeskusele – hetkel on nende kodulehelt leitav materjal huvigruppidele täies mahus tasuline ning taasesitamist mittetoetavas formaadis. Läbirääkimised on käinud EuroPargi ning AS Ühisteenused esindajatega invaparkimise teemal, millega seoses oleme teinud Tallinna linnale ka ettepaneku vaadata üle tulevased hanketingimused, et edaspidi tagada puudega inimesele tasuta parkimiskoht elukondlike teenuste saamise ajal (tuginedes Ida-Tallinna Keskhaigla näitele, kus hetkel on puudega inimesele parkimine tasuline teenus). Vahepeal oleme eesotsas liidu tegevjuhiga nõustanud ka projekti „Suudlev Tartu” ürituse eestvedajaid puudesõbraliku ürituse korraldusliku ja kohandusliku poolepealt. Jätkub suhtlus ka Rahandusministeeriumiga automaksu teemal - sedakorda on konkreetsemalt laual sõiduki aastamaks ning selle katteks võimalik ühekordne toetus puudelistele.

Töötukassaga suhtleme aktiivselt tööalaste abivahendite jaotamise tingimuste ning eelduste teemal.

04.-05.05.2024 toimus Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu pidulik juubeliüritus koos Eriliste Purjetajatega Haapsalus, Promenaadi hotellis. Ürituse käigus saadi osa nii asjalikest loengutest kui ka pidulikkusest koos aktiivsema tegevusega purjetamise näol. Kohapeal said toimunust ülevaadet Helen Bokmann ja Indrek Matla.

08.05.2024 toimus Eesti Puuetega Inimeste Koja üldkoosolek, kus liitu oli esindamas tegevjuht.

09.05.2024 toimus Tallinnas Stockmanni 5ndal korrusel Medicumi kesklinna esinduse pidulik avamine. Peale peetud kõnesid oli külalistel võimalik osa saada majatuurist, mille käigus tutvuti ruumide, teenuste ning tehnikaga. Ka meie liidu HUR-treeningseadmed on huvilistele uues asukohas taas leitavad ja kasutatavad. Üritust väisas Maikel Mõttus.

10.05.2024 toimus Tallinnas Viru hotellis Vabaühenduste Liidu üldkoosolek. Koosolekul anti ülevaade aasta jooksul toimunud arengutest ja tulevikusuundadest. Ühisel hääletusel võeti vastu uus liikmemaksu kord aastaks 2025. Päeva teises pooles toimusid rühmatööd, kus arutleti erinevate vabaühenduse tööga seonduvate probleemide ja nende võimalike positiivsete lahenduste üle, mis tagaksid tõhusalt toimimise. Päeva üllatavamaks osaks osutus pärastlõunal kostunud tuletõrje alarm, mis tõi ilmekalt välja puuduliku ettevalmistuse liikumispuudega inimeste evakueerimisel sellises olukorras. Antud teemaga tegeletakse kuni sobiliku lahenduse leidmiseni edasi. ELILi esindajana osales üritusel Maikel Mõttus koos Eesti Lihashaigete Seltsi esimehe Jüri Lehtmetsaga.

Sama päeva õhtupoolikul toimus meil veel ka liidu igakuine juhatuse koosolek.

14.05.2024 toimus ministeeriumite ühishoones Tallinnas ligipääsetavust edendavate inimeste võrgustiku seminaripäev, mille ellukutsujaks oli Krista Erg-Scacchetti. Seminaripäeva raames anti ülevaade ligipääsetavuse rakkerühmast ning võrgustikust. Toimusid arutelud  teemadel kultuuri ja spordi ligipääsetavus ja ühistranspordi ligipääsetavuse edendamine sotsiaaltranspordi kogemuste abil. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit oli esindatud Maikel Mõttuse isikus

15.05-17.05.2024 kohtuti Lätis Nordplus koostööprojekti raames. Kolme päeva jooksul leidsid aset arutelud, kuidas universaalset disaini meie ühiskonnas efektiivselt edendada ning ühtlasi oli nii Riias kui Jurmala linnas võimalik tutvuda huvitavate algatuste ja heade lahendustega. Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt osalesid Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liige Maikel Mõttus, Mari Puuram ja Meelis Joost EPIKojast. Koostöö päädib septembris toimuva hübriidüritusega, mille korraldab projekti koordinaator Leedus.

16.05.2024 käis siinkirjutaja Õhtulehe ajakirjaniku Merilyn Närepi eestvedamisel proovimas Tondiraba jalakäijate tunneli ratastoolitõstukit. Tulemused kahjuks ei rõõmustanud kohalviibijaid – antud lift on liikumispuudelistele kehvasti (et mitte öelda täielikult) ligipääsmatu ning ühtlasi ka kasutuskõlbmatu. Kõnealune tõstuk on lukustatud olekus ning lisaks veel ka piiratud metallist võrega. Kõrvalolev infotahvel suunab kontakteeruma numbril, mis lähemal uurimisel osutub Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu lauatelefoninumbriks, kuid millelt peale kella 17:00 õhtul helistades ilmselgelt keegi kahjuks enam ei vastanud. Ülejäänud 2 äratoodud telefoninumbrit kuuluvad lifti hooldusfirmale Otis ning hädaabile. Jääme ootama linnapoolset selgitust saadetud pöördumisele tekkinud olukorra osas ning hoiame arengutel silma peal.

23.05.2024 toimus Tallinnas Park Inn Radisson Conference ja Spa hotellis konverents „Väärtuspõhine tervisehoid 2030”, mille korraldajateks olid ühiselt Tervisekassa, Eesti Vähiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda ning Eesti Ravimitootjate Liit. Päeva teemadeks olid arengud väärtuspõhise tervishoiu valdkonnas; haiguste efektiivsem ennetus, patsiente säästvamad ravimeetodid vähiravis, terviseandmete kogumine ja väärindamine ning edasised plaanid.

23.05.2024 sai külastatud Tallinna Puuetega Inimeste Koja hooviterritooriumile rajatud Meelte aeda. Külastuse käigus toimus ka hariv loeng linnahaljastuse teemal, pärast mida sai juba iga osaline ka ise praktikas proovida, kuidas on näppe mulda pista ning kaasa lüüa istutustöödel.

25.05.2024 ei saanud istutustalgud veel sugugi otsa – sel päeval toimusid ka meile juba tuttava, vastloodava Hundipea kvartali kevadtalgud. Nurgakivi paneku rollis leidsid aset ka puude istutustalgud ning ettekanded ja abilinnapeade vestlusring linnaruumi inimasustustiheduse ning roheluse teemal. Ettekandeid pidasid Indrek Allmann ja Merle Karro Kalberg. Vestlusringis osales kolm linnaruumi eest vastutavat abilinnapead - Madle Lippus, Kristjan Järvan ja Pärtel-Peeter Pere. Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingut esindas ettekannetel asjakohaste küsimuste ning kommentaridega Villu Urban, ELILi esindajatena olid kohale kutsutud Maikel Mõttus ja Helen Bokmann, kes mõlemad olid korraldusmeeskonna poolt kenasti ühtlasi kaasatud ka istutustalgute protsessi. Suur tänu kutsumast! Samal päeval oli toimumas veel teinegi looduslähedane ettevõtmine – Indrek Matla käis ELIL-i esindana koos Ida-Harjumaa Invaühinguga kohal abivahendiga liikujate matkapäeval Metsamõisa Puhta vee teemapargis Projekti "Põhja-Eesti toidukultuur: Paepealsed maitsed" raames.

28.05.2024 toimus meie kontoris kohtumine, kus viibisid ühise laua taga Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Lihashaigete Seltsi, Vabaühenduste Liidu ning Päästeameti esindajad. Kohtumise teemaks oli 10.05 Vabaühenduste Liidu üldkoosoleku ajal Viru hotellis aset leidnud tuletõrjeõppus, kus ilmnesid puudujäägid liikumispuudega inimeste abistamisel ohuolukorras. Arutleti nii antud olukorra, üldiste heade lahenduste kui ka teadmiste kogumise ja koostöövõimaluste arendamise üle, mis parandaksi olukorda kõigi liikumispuudega inimeste heaks ning tõstaksid nii meie inimeste kui päästjate endi teadlikkust antud olulisel teemal.

29.04.2024 toimus Tartus uue spordiväljaku pidulik avamine, kus liidu poolt oli kohal ja oma silmaga üle kaemas ning väljakut testimas Erki Altma. Avapäeval oli kohal ka füsioterapeut, kes õpetas masinaid kasutama. Treeningplats, mis on kohandatud erivajadustega inimestele, on suurepärane näide kaasavast disainist. See võimaldab ratastoolikasutajatel osaleda jõu- ja vastupidavustreeningutel, parandades seeläbi füüsilist kui ka vaimset tervist.

Samal päeval toimus Eesti Puuetega Inimeste Koja koostöövõrgustiku kohtumine, mille on ellu kutsutud EPIKoja ligipääsetavuse nõunik Mari Puurami poolt. Kohal oli 20 inimest, kes esindasid erinevaid puudespetsiifilisi organisatsioone. Osaleda oli võimalik nii interneti vahendusel kui ka kohapeal. Arutleti, kuidas oleks võimalik suurendada nii omavahelist kui ka koostööd EPIKojaga läbi erinevate oskuste ja valmiduste rakendamise. Ootame huviga järgmist kohtumist ja edasisi arenguid. Indrek Matla aga osales samal päeval Anija vallas arengukava koostamise ning ettepanekute tegamise kohtumisel.

Kohtume kõigiga juba juunikuus toimuvatel Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu üldkoosolekul ja suvepäevadel!:)