Juulikuu tegemised 2023

juuli2023

Kui juulikuu on tavapäraselt olnud enamusele puhkuste ja hingetõmbekuu, siis liidu tegevusse möödunud suvekuu märkimisväärset pausi pole tekitanud.

 • 05.07.2023 toimus EPIKojas esmane kohtumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Kaido-Allan Lainurmega, et arutada ehitusseaduse määrustiku nr. 28 planeeritud muudatusi. Arutelu käigus tõid erinevate puuetega inimeste huvigruppide esindajad välja käesoleva määruse kitsaskohad. EPIKoja esindajana oli kohal Mari Puuram, vaegkuuljaid esindas Teet Kallas, videosilla vahendusel osales ka Maarja Tugikeskuse juhataja Helle Känd. ELILi esindajatena olid kohal Veiki Laan ja Maikel Mõttus.
 • Sama päeva teises pooles toimus videosilla teel kohtumine invaparkimise rakenduse ja projekti Park4Dis esindaja Carlo Castellanoga. Arutleti projekti olemuse ja võimaliku teostuse üle Eestis. Arutelus osalesid EPIKoja esindaja Mari Puuram ja ELIList Maikel Mõttus.
 • 7.07.2023 käis liidu poolt Siguldas Indrek Matla, et luua esmane kontakt kohaliku invaühinguga tulevase võimaliku koostöö tarbeks.
 • 11.07.2023 sai vastu võetud otsus, et läheme liiduga esinema septembris toimuvale Peace Child Eesti ja SSCWl koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja MTÜ “Eriline Maailm” korraldatavale koolitusele Sügiskooli raames, mille peamisteks eesmärkideks on kokku tuua erivajadusega ja vähekindlustatud noored, suurendada noorte võrgustiku liikmete arvu, et tagada noortevaheline koostöö tulevikus ning anda noortele endile võimalus avaldada arvamust, saades juurde uusi oskusi läbi- grupitööde, diskussioonide ja töötubade. Koolitusel arendatakse omavahelist koostööd, pööratakse tähelepanu erivajadustega noorte võimestamisele ja vaimsele tervisele. Meie poolt on plaanis tutvustada meie liidu tööd ning huvikaitset.

Juulikuu keskpaik jätkus erinevate (liikmes)ühingute suvepäevade väisamisega

 • 15.-16.07.2023 toimusid näiteks Eesti Lihasehaigete Seltsi suvepäevad Tartumaal, Tammistu mõisas, mille raames külastati ka Jääaja keskust ning sõideti parvega Saadjärvel.
 • 26.-27.07.2023 korraldas oma suvepäevad Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing, sedakorda Laulasmaa spaas ja tervist kosutavate loengute ja tegevustega.
 • 17.07.2023 kohtusid Keilas Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liige Maikel Mõttus ja Harju KEKi Müügi- ja Turundusjuht Andre Poopuu, et tutvuda 2025ndaks aastaks Keilasse ehitatava Keila keskuse plaanidega. Koos arutleti nii üldise planeeringu, erivajadustega külastajate tarbeks mõistlike lahenduste kui ka võimalike kitsaskohtade üle. Liidul on plaanis antud keskuse arengusse sisendit anda kindlasti ka tulevikus.
 • 19.07.2023 toimus uudse NEP+ taastusraviseadme tutvustavate klippide filmimine Tondi Ärikeskuses Tallinnas, kuhu Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt oli kaasatud Helen Bokmann ning ratastolitennise- ja jõusaali entusiast, samuti ratastooli kasutav Jaano Kraav. NEP ehk Nordest Plus taastusravivahend on mõeldud piiratud või ajutise liikumisvõimega inimestele, kes vajavad lihaste töö parandamiseks ja taastamiseks järjepidevat abi. Abivahend annab selle kasutajale võimaluse hoida oma lihased, liigesed ja kõõlused pidevas liikumises ning seeläbi ei teki lihaste atrofeerumist ega muid kõõluse või liigese haiguseid. Võimalik on seadmele juurde lisada ka alusraam, mis võimaldab teha harjutusi kodus või mistahes piiratud ruumiga keskkonnas. Rohkem infot: https://nordestplus.ee/ .
 • Jätkuvalt tegeleme ka madalapõhjaliste busside hanketeemaga. Alates 1. juulist on Tartu maakonnasiseseid liine teenindamas Hansa Liinid, uute madalapõhjaliste bussidega. Kasutusel on kaks erisuurusega bussitüüpi. Suurematel bussidel on osaliselt iseseisev ratastooliga ligipääs – seda juhul, kui on kõrgendusega ooteala ning bussijuht on valmis bussi külge langetama. Kohapeal käis valmidust testimas tegevjuht Veiki Laan – tema sealviibimise ajal viimasega bussijuhid hakkama paraku ei saanud. Samuti puudus bussijuhtidel kahjuks arusaam ning oskused ratastooli turvaliseks kinnitamiseks bussides. Oldi enam kui veendunud, et piisab täielikult sellest, kui ratastoolil pannakse peale üksnes seisupidurid. Seepeale juhtisime tähelepanu põrandal asuvatele turvarihmade kinnitustele, mis aitaksid kõnealust ratastooli fikseerida. Buss otsiti läbi ning selle tulemusena leiti karp nelja kinnitusvahendiga. Kuna bussis on 2 ratastoolikohta, siis sai taaskord juhitud tähelepanu asjaolule, et taolisi lukusteid peaks olema kokku ikka 8 tükki.Ratastool sai lõpuks siiski kenasti põranda külge kinni, kuid selle kasutaja pidi kahjuks leppima vööga, mis käib lihtsalt kuskilt poolt „ümber posti”. Mis puudutab väikeseid madalapõhjalisi busse, siis need on abivahendi (ratastooli) kasutajale iseseisvalt täiesti ligipääsmatud – nimelt on kaldtee tõusunurk ohtlikult järsk, lisaks sellele puudub igasugune valmidus ratastooli kinnitamiseks; see-eest on vastupidiselt suurematele bussidele, olemas statsionaarne turvavöö ratastooli kohal, millel puudub igasugune reguleerimisvõimalus. Hetkel tähendab see erivajadusega reisija jaoks piltlikult seda, et kõnealune turvavöö jöökseb üle tema kõri (olenevalt reisija enda kehapikkusest). Ja veel - juhul kui keegi kasutab viimast istmerida, siis ratastoolikasutaja ettenähtud kohale kahjuks ei pääsegi. Transpordiametiga on antud murekohtade teemal kontakteerutud ning info menetlemiseks edastatud. Edaspidi oleks soov, et kõikide hangitavate busside hanketingimused täpsustataks kuna praktilise näite toel on enam kui selge, et siinkohal ainult madalapõhjalisusest kohe kindlasti ei piisa. Lihtsustatult tähendab see, et tarnetingimustesse tuleks edaspidi sisse seada tehnilised nõuded, mis tagaksid liikumisabivahendiga liikujate turvalise transpordi.
 • Vahepealsed tegemised on tegevaparaati viinud veel Eestimaa erinevatesse nurkadesse, muuhulgas näiteks Alatskivi lossi, kus kõigile külalistele on sisse seatud piletiostmise kohustus (ilma soodustuserisusteta), kuid lossi külastamisvõimalus ratastoolikasutajatele pole siiski kahjuks täies mahus kasutatav, kuna ligipääsetav on ainult ehitise esimene korrus). Kitsaskohtadest on kommunikeeritud juhatajat.
 • Möödunud suvelaagri käigus Pärnu Invaühingu esindajatelt laekunud info põhjal Jõulumäe Tervisespordi ligipääsetavusest ja potentsiaalse uue laagripaiga leidmise lootuses sai meie poolt antud koht koheselt ka oma silmaga üle vaadatud. Kahjuks ilmnes kohapeal, et tegemist on siiski valeinfoga ning täielikult ligipääsmatu kohaga abivahendi kasutajatele. Seega otsime aktiivselt edasi ning kui kellelgi meie liikmesühingutest on infot mõne ratastoolis ligipääsetava sobiliku laagripaiga kohta, mis mahutaks suurusjärgus ca 100 inimest, siis palume lahkesti seda infot jagada!
 • Samuti tegeleme ESTA konverentsil esinemise ettevalmistumisega mis toimub selle aasta oktoobris. Meie poolt läheb sinna ELIL-it esindama Indrek Matla.
 • 03.08.2023 toimub kohtumine kavandatava automaksu teema arutamiseks EPIKoja, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu ning vaimu- ja nägemispuudega inimeste esindajate vahel. Kavandatavat automaksu on korduvalt kajastatud ka kirjutavas meedias.

Soovime tegusat augustikuu algust ning kohtume juba uute tegemiste tuhinas!