Maikuu tegemised 2023

Brussel 3

Meie liidu maikuu tegemised on peaasjalikult möödunud sellesuvise üldkoosoleku, laagri ja tänuürituse korraldamise tuhinas, kuid sellegipoolest on meil jäänud veidi mahti ka muude oluliste asjadega tegelemiseks.

 • 04.05 toimus Vabaühenduste Liidu üldkoosolek ja kodanikuühiskonna foorum teemal: "Mis mõjutab kodanikuruumi ja mis on vabaühenduste roll kodanikuruumi kujundamisel?" Päeva esimeses pooles tutvustati Liidu tegemisi 2022 aastal. Samuti toimus Liidu nõukogu uute liikmete valimine. Päeva teises pooles toimus foorum, kus arutleti ühiselt vabaühenduste võimaliku toimimise üle nii düstoopilises kui ka utoopilises stsenaariumis ning ka meie praeguses reaalsuses. ELILit esindasid Veiki Laan ja Maikel Mõttus.
 • 09.05.2023 Toimus Eesti Puuetega Inimeste Koja seminar „Puuetega inimeste osalemine poliitikas, Euroopa Liidu otsustusmehhanismide tutvustamine ja ettevalmistamine 2024.a. toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks”. Päeva alustati eesmärkide püstitamise ning inimeste teadmiste kontrolliga. Esmalt tutvustati puuetega inimeste õigusi Euroopa Parlamendi valimiste võtmes. Teiseks teemaks oli EL-i otsustusprotsess ja selle mõju puuetega inimestele ja meie õigustele. Pärastlõunal jätkus päev ülevaatega valimiste läbiviimisest ning sellest, kui ligipääsetavad on e-valimised ja valimisjaoskonnad ning kuidas oleks võimalik seda parandada. Päeva lõpetuseks jagasid oma kogemusi poliitikas osalemisest Monika Haukanõmm, Jüri Jaanson, Kerti Kollom-Seidelberg, Jüri Lehtmets ja Jari Pärgma. ELILi esindajana oli kohal Maikel Mõttus.
 • 12.05 toimus ELIL-i maikuu korraline juhatuse koosolek. Kuna kevad on enamusele puuetega inimeste organisatsioonidele kiire ja koosolekuterohke hooaeg, siis toimus näiteks 13.05 ka Eesti Lihasehaigete Seltsi aastakoosolek, kus oli kohal ka meie Liidu esindus.
 • 25.05 toimus juhatuse ning üldkoosolek ka Tallinna Liikumispuudega Ühingul, kus valiti uue juhatuse liikmena Helen Bokmanni asemele Villu Urban, kes on varasemalt olnud ühingu pikaaegne juhatuse liige ning suurte kogemustega esimees. Tallinna ühingu initsiatiivil ja ettpeanekul on lähitulevikus plaanis ka ümarlauakohtumine Liiduga, mille käigus arutada ühiseid plaane ja võimalikke koostöökohti ligipääsetavuse kaardistamise ja kohanduste elluviimise osas.
 • Sama päeva õhtupoolikult toimus ka Pae Pargi VII Rahvajooks, kus MTÜ Nagu Sina algatusel oli võimalik läbida 300m pikkune distants ka ratastoolikasutajatel ning tugevamad leidsid üles oma jõuvarud, läbimaks näiteks suisa 3x 300m! Võitis sport ning „hõbe”medalid said kaela kõik lõpetajad:).
 • 23.-24.05. kogunes Brüsselis järjekorras juba viies puuetega inimeste parlament (5th European Parliament of Persons with Disabilities - EPPD), et arutada pakilisi küsimusi enne 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisi. Viienda Euroopa Puuetega Inimeste Parlamendi eesmärk on edendada dialoogi puuetega inimeste organisatsioone esindavate delegaatide ja ELi poliitikakujundajate, sealhulgas Euroopa Parlamendi liikmete vahel.
 • Pärast parlamendiistungit toimus ka õhtusöök, mille võõrustajaks oli Marina Kaljurand, tänu kelle toetusele see reis Eesti delegatsiooni jaoks võimalikuks sai. Järgmisel päeval oli Eesti delegatsioonil võimalus tutvuda Brüsseli linnaga ning testida selle ligipääsetavust erinevates olukordades. Meeskonnatöö tulemusena lahenesid ka keeruka ligipääsetavusega seotud olukorrad. ELILi esindajaks oli reisidelegatsioonis Maikel Mõttus.
 • 26.05 - alustati Liidupoolset arutelu Tallinna Linnavalitsuse väljatöötatud hanketingimustest tingitud sotsiaalelupindade sanitaarruumidesse paigaldatud  häirenupu ja selle teenuse kitsaskohtade likvideerimise teemal.
 • 27.05 toimus Tartus, ühes vanimas ja kurikuulsaimas (uudishimulikud saavad guugeldada – mis põhjusel just kurikuulsaim!;) ) hotellis Barclay Eesti Lihasehaigete Seltsi esimehe, Jüri Lehtmetsa elulooraamatu „Kohanemise meistriklass” järjekorras juba teine esitlus. Kohal olid Helen Bokmann ja Veiki Laan.
 • Muuhulgas on jätkuvad läbirääkimised käimas koos EPIKojaga ligipääsetavuse hindamiskriteeriumite üle, mille suuremaks ja pikaajalisemaks eesmärgiks oleks hakata hindama ligipääsetavust eranditult tervikuna.
 • Lähitulevikust:
 • plaanis on kohtumine Siseministeeriumiga ja Päästeameti evakuatsiooniteemade arutamiseks läbi liikumispuudega elanikkonna vaatevinkli ning kitsaskohtade kaardistus.
 • 05.06 – koos EPIKojaga on planeeritud kohtumine Siseministeeriumiga ka automaksu teemal – teemaks erisuste väljatöötamine sundolukorras hajaasustusega piirkondade elanikele, lisaks talveperioodil jms.
 • 31.05 viibis ELILi juhatus vähendatud koosseisus (Veiki Laan, Indrek Matla, Maikel Mõttus) Saaremaal. Kohtuti Saaremaa Liikumispuudega Inimeste Seltsi esinaise Ingrid Põldemaa eestvedamisel, et tutvuda nende kasutuses oleva NORA majaga ja arutada selle arendamise võimalusi. Kõnealusel arutelul osales ka valla sotsiaalosakonna juhataja Piret Tenno. Päeva põhiküsimuseks oli Kuressaare vanalinnas suvekohvikute terrasside ja autode parkimise tõttu tekkinud olukord, kus liikumine on raskendatud liikumis- ja ka nägemispuudega inimestele.
 • Lisaks tutvuti ka inva-WC-de ligipääsetavusega Raekoja taga ning Kuressaare kultuurikeskuses. Linna ligipääsetavuse testimisel jalutasid ja mõtlesid meiega kaasa planeerimisosakonna juhataja Siim Kuusik ja ajalehe Saarte Hääl ajakirjanik Moonika Metsmaa. Päev tipnes kohtumisega Vallavalitsuse väikeses saalis, kus nähtu ja kogetu üle toimunud arutelul osales teiste hulgas ka kultuuri, spordi, turismi, turunduse ning teenuskeskuste eest vastutav abivallavanem Koit Voojärv.

NB! Jätkuvalt kestab veel ka registreerimine Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu üldkoosolekule/suvelaagrisse – seega olge aktiivsed oma huvilistest-liikmetest märku andma!

Kohtumiseni juba järgmisel kuul, uute tegevustega!:)