Märtsikuu tegemised 2023

maikel

Märtsikuu on möödunud kiirelt ja toimekalt. Põgus ülevaade möödunud kuu tegemistest ja toimetustest.

  • 09.03 toimus Tallinnas Funrent seminarisaalis Pro Koosolek 2023 - ürituste korraldajate ja korralduspartnerite arutelu, mida korraldas MTÜ Avalike ürituste korraldajate liit. Teist korda toimunud ürituste korraldajaid ja korralduspartnereid kokku tooval üritusel oli aruteluks mitmeid teemasid:

1. Avalike ürituste jäätmemajandus. Kogemuslood ja korduvkasutatavate nõude käitlemise teenusepakkujad Eestis

2. Avalike ürituste korraldamise olulisus ettevõtlusvaldkonnana

3. "Puust ja punaseks" - üldtuntud tegelaskujude esitamine avalikel üritustel

4. Kujundame argumenteeritult seisukoha: "Kuidas suhtuda ilutulestikku?"

5. Avalike ürituste toimumiseks sobilikud toimumiskohad Eesti linnades.

Päeva alguses võttis sõna Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindajana kohal olnud Maikel Mõttus, kes kutsus ürituste korraldajaid üles looma liikumispuudega külastajatele paremaid võimalusi üritustel osalemiseks ning tõi välja erinevaid sagedamini esinevaid probleeme, millega (liikumis)abivahendit kasutavad külastajad üritustel seni kokku on pidanud põrkuma. Ühtlasi esitas Liit ka omapoolse üleskutse koostööks ürituste korraldajatega nende kitsaskohtade lahendamiseks.

Aja jooksul loodame antud koostööd kindlasti süvendada.

  • 10.03 käisid juhatuse liige Indrek Matla ja liidu tegevjuht Maardu linnas, kus võeti pidulikult vastu Liidu uus liige – Maardu Invaühing. Pärast mida toimus Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja kevadine spordipäev.
  • 15.03 algasid Liidu läbirääkimised turvafirma Meeskond esindajatega, et arutleda suurürituste väisamise mugavamaks muutmise võimaluste üle (liikumis-)abivahendeid kasutavatele külastajatele.
  • 17.03 toimus Liidu selle aasta kolmas juhatuse koosolek. Samal päeval külastas Indrek Matla hoolekandeasutus Kuusalu Hoolela korraldatud üritust oma erihoolekande klientidele, mille käigus saadi ülevaade ka sealsetest tingimustest ja kohandustest hoones.
  • 20.03 kohtuti Anija valla uue kultuurijuhiga, kus arutusel oli Anija valla rahvamajade ligipääsetavus, mille tulemusena alustatakse 13.04 kaardistust ja vaadatakse üle Aegviidu, Kehra, Voose ning Alarere rahvamajad.
  • 23.03 toimus Vabatahtlike seltsiliste liikumise liikmete kokkusaamine, kuhu oli kaasatud ka Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit ning mille raames tutvustati suuremahulist projekti „Mitte midagi puuetega naistele puuetega naisteta!”. Kokkusaamine toimus Tallinnas, Telliskivi Loomelinnakus, MTÜ Mondo ruumides, kus ühtlasi anti ülevaade ka võõrustaja heategevusliku iseloomuga tegevustest maailma mastaabis.
  • 25.03 toimus Rae Kultuurikeskuses Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala viimase kursuse tudengi Lisette Metsniidu lõputööna Kaasaegse Tantsu Päev. Tegemist oli terve päeva vältel kestva sündmusega, kus toimusid erinevad kaasaegse tantsu lavastused, töötoad ning arutelud. Arutelud teemal “Erivajadustega inimesed ja tants” paneelis olid osalema kutsutud Helen Bokmann Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidust ning Jelena Pipper Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingust.
  • Jätkuvad tihedad läbirääkimised MUPOga võrdse kohtlemise teemal, mis on seotud invaparkimise väärkasutamise menetlemise ühtse regulatsiooni väljatöötamisega. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit on selgelt väljendanud oma seisukohta, et eelmainitud ühtse regulatsiooni väljatöötamine peaks kindlasti olema poliitiline otsus. Sel teemal on kaasa rääkima kutsutud külalisena ka MUPO esindaja liidu aprillikuu juhatuse osaliselt avatud koosolekule.
  • 20.03 võeti nõustamise eesmärgil Liiduga ühendust Haapsalu linnast, kus planeeritakse linna algatusel ning toel muuta ligipääsetavaks ja kohandada erivajadusega külastajatele sobivaks Tallinna (Pirita ja Pikakari) invaranna näitel ka Haapsalu rand. Soovitatud on linnaesindajatele nimetatud randade külastus eeskuju võtmise eesmärgil (mis on osaliselt juba ka teoks saanud), ühtlasi soovitatud koostööd ka Rotary klubiga, kel hetkel käsil Pärnu ranna ligipääsetavaks muutmise projekt.
  • Liiduga kontakteerus meditsiinitehnika müügi ja hooldusega tegelev ettevõte Endocare OÜ, kelle suur soov oleks Eestisse turundama hakata uue innovaatilise invaabivahendina söötmisrobotit - ca 3kg kaaluvat seadeldist, millest oleks suur abi igapäevaste söömistoimingute tegemisel väga suurel hulgal kätefunktsioonihäirega inimestel, kuid mida kahjuks ei ole veel kantud Sotsiaalkindlustusameti kompenseeritavate abivahendite nimekirja.

Liit kavatseb selle nimel jõudsasti töötama hakata, et nimetatud abivahend lõpuks sinna siiski lisatud saaks. Teemast lähtuvalt käib koos Sotsiaalministeeriumiga jätkuvalt abivahendite määramise metoodika ülevaatamine.

Ja lõpuks – häid uudiseid kõigile neile, kes on suurt puudust tundnud koroona tõttu pärsitud Liidu ühisüritustest – sellesuviseks ürituseks on liikmesühinguid ja nende esindajaid-liikmeid kaasav ü1dkoosolek, mis on planeeritud 3-päevase laagriformaadina kuni 100 osalejale (kohtade piiratud arvu tõttu on igast liikmesühingust sel korral oodatud maksimaalselt kuni 4 inimest. Ühisüritus on planeeritud toimuma kas l9-21.06 VÕI 26-28.06 (täpne kuupäev selgub siis, kui on lõplikult välja valitud üldkoosoleku toimumiskoht (loodame välja selgitada aprillikuu juhatuse koosolekul).

Kindlasti saadame ühingutele aegsasti välja ka registreerimisvormid ning hoiame olulise infoga kursis! Seniks aga soovime kena kevade jätku ja kohtume juba uuel kuul, uute tegemiste raames!:)

ELIL Juhatus