Wings For Life World Run

Uudis

Unikaalse formaadiga ülemaailmne üritus on toimumas 7. korda ja kutsub kõiki heategevusliku eesmärgi nimel osalema.

Kuidas osaleda?

• Registreeri end Pirital toimuvale üritusele: bit.ly/WfLWR2020TLN

Osavõtutasu: 10€

• Lae alla Wings for Life World Run rakendus

iOS - http://win.gs/2okxB94 / Android - http://win.gs/2okCcIo

• Võta kaasa mobiiltelefon (ja kõrvaklapid)

Läbi WfL World Run rakenduse on võimalik osa saada ülemaailmse ürituse melust. Ürituse päeval on käigus ürituse ülemaailne raadio, aktiivne tegevus sotsiaalmeedias ja jooksuhundid saavad reaalajas infot virtuaalse püüdja-auto ning enda progressist.

Mis kõige tähtsam: “Tähtis ei ole võit, vaid osavõtt.”

Tegemist ei ole pelgalt spordiüritusega – kohale on oodatud kõik, kes soovivad toetada fondi eesmärki. See tähendab, et oodatud on osa võtma kõik – harrastajad, ultramaratoonarid, ratastoolis olijad. Kas läbid 500m sõbraga juttu rääkides või 25km joostes, oled võrdväärne osa suuremast eesmärgist - hea tahe ja selle näitamine osavõtu läbi.

Miks on WfL World Run eriline?

• World Run algab üheagselt rohkem kui 30’s riigis üle maailma - 13’es maailma suuremas linnas, nt. Miami, München, Perth, Viin, Pretoria ja Lima, toimuvad „flagship run’id“

• Tradisiooniline finišijoon puudub – 30 minutit peale starti asub osavõtjaid püüdma “püüdja-auto“

• Üritus on jõukohane kõigile – finišijoone puudumine tähendab, et distantsi võib valida vastavalt oma võimetele ja eesmärkidele

Wings of Life World Run’i muudab unikaalseks sõsarürituste algamine samal ajahetkel üle kogu maailma – Eesti aja järgi 03.05.2020 kell 14:00. 2019. aasta üritustest osavõtnute arv oli 34 222 jooksjat üle kogu maailma. Tallinnas toimuv Eesti osaüritus kasutab 3.2km pikkust rada stardiga Pirita velodroomi juurest. Rada kulgeb ümber velodroomi, sealt edasi Lillepi pargi ringile kasutades ära Rummu tee jalakäiate tunnelit. Peale pargi ringi läbimist tuleb rada läbi tunneli tagasi velodroomi juurde, kus asub stardijoon.

Tallinna ürituse puhul on tegemist „app run’iga“, mis maakeeli tähendab, et täieõiguslikult osalemiseks peab kaasas olema mobiiltelefon, kus on olemas Wings of Life World Run rakendus. Lõpptulemuseks jääb distants, mille osaleja suudab läbida enne püüdja-auto poolt kinni püüdud saamist. „App run“ formaadis täidab püüdja-auto rolli läbi Wings of Life World Run rakenduse tulev info, mille kättesaamiseks on abiks kõrvaklapid – osalejat teavitatakse „püüdja-auto“ teele asumisest ja selle positsioonist ning üle kogu maailma toimuvast läbi ürituse enda raadiojaama jooksvalt. „Flagship run’id“ erinevad rakenduse põhistest üritustest peamiselt reaalse püüdja-auto olemasolu tõttu.

Mis on Wings of Life fond?

Meditsiinilise eesmärgiga heategevuslik fond loodi kahe hea sõbra - 2-kordse motokrossi maailmameistri Heinz Kinigadner’i ja Red Bull’i asutaja Dietrich Mateschitz’i - poolt aastal 2003 peale seda, kui Kinigadner’i poeg jäi motokrossi võistlusel juhtunud õnnetuse tõttu kaelast allapoole halvatuks. Fondi eesmärk on rahastada seljaaju vigastustega seotud uurimistööd üle kogu maailma. Meile lähimatest kohtadest on rahastatud teadustegevust Helsingi Ülikooli haiglas, Helsingi eluteaduse instituudis (HiLIFE) ja Karolinska Instituudis Stockholmis.

  •  World Run on fondi suurim heategevusüritus
  • 100% osavõtutasudest läheb uurimistööde rahastamiseks
  • 2019 ürituste raames koguti 3.6 miljonit eurot
  • 2019 aastal rahastab fond 63 erinevat projekti
  • alates loomisest aastal 2003 on rahastatud 211 erinevat projekti

 

Wings for Life World Run is a global charity event with an unique format taking place for the 7th time all over the globe & is inviting you to take part.

How to participate?

• Register to the event taking place at Pirita: bit.ly/WfLWR2020TLN

Participation fee: 10€

• Download Wings for Life World Run application

iOS - http://win.gs/2okxB94 / Android - http://win.gs/2okCcIo

• Take a mobile phone & earphones with you

Through the WfL World Run radio & social media channels within the application participants are linked to the worldwide atmosphere of the event. For people with running goals the application is an essential part of getting live feedback on their course of the race.

Creed of the World Run: “The important thing in the World Run is not to win, but to take part.”

World Run is not just about running – it is about the charity of Wings for Life foundation first and foremost. Everyone with a wish to contribute to the goal of the foundation are welcome – whether to cover 500m whilst chatting with a friend or to try to set a new personal best in outrunning the catcher car. Wings for Life World Run is not just about the sports, it is about the good will needed to reach the larger goal.

Why is WfL World Run special?

• World Run starts at the same time across the world in over 30 countries – in the 13 larger cities of the world like Miami, Munich, Perth, Vienna, Pretoria & Lima flagship runs are taking place

• There is no traditional finish line – 30 minutes after the start a catcher car will start chasing the participants

• It is an event for everyone – the lack of finish line means that participants can choose their distance according to their own abilities and goals

Wings of Life World Run is also made unique by all the sister events happening at the same time all across the world – in Estonia on 03.05.2020 at 14:00 (GMT +2). In 2019, 34 222 runners all across the world took part in the event. The event in Tallinn at Pirita uses a 3.2km track starting from the Pirita Velodrome. The track goes around velodrome and joins with Lillepi park lap using pedestrian tunnel of Rummu tee. After lapping the park and using the tunnel participants end up back at the start line situated next to the velodrome.

The Tallinn event is an “app run” which means for to wholly take part in the event the participant has to carry a mobile phone with themselves to the track with headphones being helpful (but not essential). The final result of the participant is the distance that they can cover before being caught by the catcher car. In the app run format the catcher car is virtual and is represented by the information coming through the World Run application. The participant is notified of when the catcher car starts and about it’s progress on the go. When using headphones the participant can also listen to the event radio and receive information about the events all across the world. The main difference between an app run and a flagship run is the presence of a virtual versus an actual real life catcher car.

What is Wings for Life Foundation?

A charity foundation with a medical goal WfL Foundation was established by two good friends – 2-time motocross World Champion Heinz Kinigadner and the founder of Red Bull Dietrich Mateschitz. It was founded in 2003 after an accident during a motocross race which left Kinigadner’s son paralyzed from the neck down. The goal of the foundation is to fund research related to spinal cord injuries for finding methods of cure.

  • World Run is the largest charity event of the Foundation
  • 100% of the participation fees goes to research
  • in 2019 World Run raised 3.6 million €
  • in 2019 the foundation funded 63 prokects
  • since it’s inception in 2003 it has funded 211 projects all across the world