Jaanuarikuu tegemised 2024

Jaanuarikuu tegemised 2024 5

Jaanuarikuu on läbi saanud ning aeg teha kokkuvõte 2024. aasta esimese kuu tegemistest.

04.01.2024 toimus Tallinnas Schnelli hotelli kohvikus kohtumine ja arutelu seoses plaaniga asutada Jõelähtme Erivajadustega Inimeste Koda (JEIK). Arutelul osalesid ühingut asutada plaanivad Jevgeni Gorlevski ja Kaire Kalev Gorlevski, HPINi juhatuse esimees Elena Kalbus ning HPINi ja ELILi juhatuse liige Indrek Matla ja Maikel Mõttus. Soovime uuele organisatsioonile jõudu ja tuult tiibadesse ning oleme liiduga oma nõu ja jõuga vajadusel loomulikult igati toeks.

06.01.2024 toimus Maardus kohaliku invaühingu korraldatud Nääripidu. Ürituse raames pidasid tervituskõned Maardu linnapea Vladimir Arhipov, HPINi esinaine Elena Kalbus ja ELILi esindajatena üritusel viibinud Maikel Mõttus ja Helen Bokmann. Samuti viibis kohapeal HPINi ja ELILi juhatuse liige Indrek Matla. Lisaks pandi paika plaanid veebruaris toimuvaks erivajadustega inimeste sõbrapäevadiskoks. Üritus toimub Maardu linna ja invaühingu ning HPINi ja ELILi koostöös.

08.01.2024 toimus Tallinnas Sotsiaalministeeriumis kohtumine sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga. Erinevate puuetega seotud huvigruppide esindajad ja minister kohtusid, et arutada ühiskonnas esile kerkinud probleeme ja küsimusi, mis vajaksid kõigi osapoolte koostöö käigus lahendamist. ELILi esindajana viibis kohtumisel Maikel Mõttus.

16.01.2024 toimus Talinna Puuetega Inimeste Kojas selle aasta esimene ligipääsetavuse foorum, kus ülevaate oma tööst ja kodulehel leiduvast andis Statistikaamet. Lisaks sellele sai ennast tutvustada ka TPIK uus tegevjuht Viktor Kurušev.

17.01.2024 külastas ja pidas Viimsi Laanelinnu lasteaia õpetaja Reeda palvel lastele ettekande ELILi juhatuse liige Maikel Mõttus. Lapsed vanuses 3-7 aastat said erivajadusega inimeste elu tutvustava nädala raames Maikelilt küsida erinevaid küsimusi ning läbi erinevate piltide rohkem teada tema elust ning toimetamistest.

Sama päeva õhtul salvestati Eesti Paralümpiakomitee podcasti Tõelised võitjad esimene osa, kus saatejuhirollis astusid üles Maikel Mõttus ja Jüri Lehtmets. Jaanuarikuu saate külaline oli Susannah Kaul. Saade hakkab igakuiselt valmima Eesti Paralümpiakomitee ja Delfi koostöös ning seda toetab Malta Ordu Sihtasutus Eestis. Saade on kõigile soovijatele kuulatav Delfi Taskust ja Spotifyst.

18.01.2024 käis Indrek Matla koos liidu tegevjuhiga Nelijärvel tutvumas meie selleaastase suvelaagripaigaga – kohapeal nähtuga oldi enam kui rahul, seega suurem organiseerimine võis alata!

19.01.2024 toimus Tallinnas Eesti Keele Sihtasutuse järjekordne juhtide kiirendi koolitus, kus oma kogemusi jagas Noored Kooli juht Annika Küngas. Samuti toimus inimeste juhtimise teemalisi olukordi käsitlev kovisioon. Koolitustel osaleb ELILi esindajana Maikel Mõttus.

26.01.2024 toimus juba üheksandat korda Tallinna ja Harjumaa erivajadustega naiste koosviibimine “JÕULUIME”, seekord nimetusega "TALVEIME". Peole oli kutsutud DJ-rollis üles astuma Maikel Mõttus ning koos kolleeg Jüri Lehtmetsaga viidi rahva meelelahtuseks läbi ka naisteteemaline mälumäng Kahoot. Loodame, et sellised toredad üritused jätkuvad ja annavad seeläbi võimaluse tihedamaks koostööks ka tulevikus.

Lõviosa tegevjuhi ajast on hõivanud arenguhüppe projekti kirjutamine, lisaks on antud sisendit Tallinna Linnavalitsusele isikliku abistaja teenuse hinnastamise teemadel.

Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga saadeti Rahandusministeeriumile ettepanek automaksu seaduse eelnõu sõnastuse ülevaatamiseks enne Riigikogule kinnitamiseks edastamist. Veel oleme nõustanud 3 inva-WC kohandamist Raplas, Valgas ja Tartus. Samuti käidi Väimela Tervisekeskuses, hindamaks ligipääsetavust.

Üldiselt möödus pea kogu jaanuarikuu lähiaja plaanide paikaajamise täheall. Jätkub ELIL suvelaagri ettevalmistamine, mis toimub 25 – 27 juunil Nelijärvel.