Juunikuu tegemised 2023

 

grupipilt

  Juunikuu on olnud liidu jaoks vaieldamatult selle hooaja/aasta tegemiste osas vaieldamatult kõige kiirem ja pingelisem kuu – peamiselt on selles „süüdi” 26.-28.06 (liikumisaastale kohaselt!) Tartumaa tervisespordikeskuses toimunud ELIL-i 3-päevane sellesuvine mammutüritus, mis kätkes endas üldkoosolekut, tänuüritust ning laagrit.

Sinna vahele tuli mahutada veel hulgaliselt tegevusi: loenguid, töötube, sportlikku aktiviteeti ning ei tohtinud puududa ka tants ega trall:). Enne aga, kui peatume pikemalt ja põhjalikumalt laagriüritusel toimunul, anname põgusa ülevaate ka paarist muust teemast, millega liit juunikuus muuhulgas tegelda jõudis.

 • 03.06 toimus Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu  üldkoosolek, kus seekord uudistamas ja infot kogumas oli Helen Bokmann.
 • 05.06 kohtusid ümarlauas ELIL esindajatena Veiki Laan ja Maikel Mõttus ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajatena Mari Puuram ja Kristi Kähar, et arutada rahandusministri asekantsleri Evelyn Liivamäe ja nõunik Maret Metsa osalusel murekohti ning võimalikke lahendusi seoses planeeritava automaksuga. Edasisteks aruteludeks plaanitakse kaasata ka Sotsiaalministeerium ja Sotsiaalkindlustusamet.
 • 22.06 toimus seoses uue parvlaeva projekteerimisega kohtumine Transpordiametiga. Arutleti plaanitava laeva ehituse kitsaskohti ja liidupoolseid ettepanekuid. Transpordiameti esindajatega olid ühise laua taga Veiki Laan ja Maikel Mõttus. Seoses antud laeva ehitusega on plaanis koostöö jätkamine.
 • Samal kuupäeval vaadati üle ja esitati oma ettepanekud ka üleüldiste tuletõrjenõuete parendamiseks ja täiendamiseks avalikes kasutuses olevate hoonete tarbeks, et kaitstud oleksid ka liikumispuudega hoonekasutajate huvid ning turvalisus hoones viibimise ja ohuolukorra puhul.

Nüüd aga, nagu lubatud, veidi lähemalt meie suveüritusest!

  Kokku oli meie üldkoosolekul ja laagris kohal 50 tublit inimest + korraldustiim. Esimene päev algas harjumuspäraselt, nagu suveürituste ja laagrite puhul ikka, kogunemise, osaliste tervitamise ning majutuskohtadesse jaotamisega, peale mida oligi märkamatult juba kätte jõudnud lõunasöögi aeg ning saime nautida mehiselt liharikast ja tummist seljankat (kiitused kokale!) Taaskord oli tunnike märkamatult möödunud, seega tuli hakata asjaliku(ma)ks.

 • 14:00 alustatigi üldkoosolekuga, mis möödus igati plaanipäraselt ning mis kõige olulisem – rõõm oli näha mitmeid aktiivseid liikmeid sõna võtmas, arvamust avaldamas ning julgelt kaasa mõtlemas.
 • Pärast pea 2-tunnist koosolekut saime hetkeks hingetõmbepausi ajal kangeks jäänud konte ja lihaseid sirutada ning siis algas juba kavas ettenähtud huvikaitseteemaline töötuba, mida viis läbi meie juhatuse üks liikmetest Marika Ein.
 • Järgnevad 2h möödusid samuti kiirelt ja interaktiivselt ning oligi aeg juba õhtusöögiks (õigemini oli tegu mõnusalt koduse ja toeka õhtuootega, sest hiljem lisandus veel ka hilisõhtune/varaöine seltskondlik grillimine, millega võiski esimese päeva kenasti lõpetatuks lugeda (viimased vapramad lahkusid grilliplatsilt küll alles varajastel hommikutundidel..)
 • Paralleelselt loengutega oli võimalik osaleda ka käsitööringis,  mida juhendasid Liia Lumilaid ja Marika Ein - tehti templitrükki kottidele ning meisterdati salvrätitehnikas topse-purke.
 • Pealelõunane aeg võttis veidi rahulikumad tuurid ning võrdõiguslikkusest ja selle printsiipidest tuli meile kõnelema võrdsusvolinik Cristjan Veske. Ettekandest jäi selgelt kõlama julgustus ja mõte oma õiguste ning võrdse kohtlemise eest seista.
 • Peale lõunasööki oli kõigil huvilistel võimalus loengus õpitu ka n-ö praktikasse rakendada ning proovida laskmisharjutusi instruktori juhendamisel kohalikus lasketiirus, mille käigus selgitati välja ka parimatest parim.
 • Teine päev algas ootuspäraselt toeka hommikusöögiga (pakuti mitut sorti putru ning erinevaid võileibu), peale mida ootas ees tõsine katsumus koos pausidega 3h kestev Kaitseväe (vanemveebel Tarmo Tilling) põhjalik loeng päevakajalistel teemadel, milleks olid praktilised ettevaatusabinõud võimaliku kriisisituatsiooni korral ja küberturve. Selle käigus sai igaüks võimaluse oma silmaga näha ja käega katsuda ka kaitseväelase tööks vajalikku varustust. Loeng oli menukas ning loenguruum igast soost ja vanusegrupist huvilisi täis.
 • Kui meisterdamised meisterdatud ja kõik selle päeva loengud kuulatud, võis kell 17:00 alata laagri kõige pidulikum osa - tänuüritus, mille käigus tunnustas Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit silmapaistvaid isikuid, ettevõtteid ning organisatsioone, kes on oma tegevusega aktiivselt panustanud puuetega inimeste organisatsioonide töösse*. Iga nominent sai kaasa kauni tänumeene ja moosipurgi, mille eest saame tänada Poho stuudiot ja Salvestit, lisaks teisi sponsoreid. 
 • Peale pidulikku osa oli taaskord aeg õhtusöögiks ja grillimiseks, mida olid seekord ilmestamas ka ansambel Günfi meeleolukad ja tansukad muusikapalad elavas esituses – tantsu ja möllu jagus laagri teisel päeval veel hilistesse õhtutundidessegi!
 • Meie suveürituse viimase päeva hommikusse mahtusid peale päeva esimest einet sportlikumatest tegevustest veel ka joogatund, mida viis läbi meie oma Agnes Valgiste (Ida-Harjumaa Invaühing) ning vabatahtlike juhendamisel kõigi ühine lemmik – Boccia.
 • Jäänud oligi tegevuskavasse veel vaid 2 olulist asja – liidu poolt väljastatava asutuste ning hoonete head ligipääsetavust tähistava kleebismärgi esmaesitlus, mida viis läbi tegevjuht Veiki Laan ning lõunasöök.
 • Need asjad tehtud, võiski alata enese kokkupakkimine ja turvaline kodutee – kellel kuhu Eestimaa nurka. Peale lehvitamistseremooniat pidasime juhatusega kiirelt maha ka üritust kokkuvõtva minivälkkoosoleku, kus arutasime, mis läks hästi ning mida saaksime järgmisel aastal teha veelgi paremini.
 • Tänu oma aktiivsetele liikmesühingute esindajatele koorus eelmise õhtu tantsumelu kestel välja ka uus potentsiaalne laagripaik järgmiseks suveürituseks – ELIL kaardistab ära sealsed võimalused ning kõrvutab neid meie ürituse korraldamise kriteeriumitega ning kui kõik hästi läheb ja kõrgemad jõud lubavad, kohtume teie kõigiga juba 2024. aastal Pärnumaal, Jõulumäel!:)

Seniks aga olge tublid, osake tegemiste kõrval veidi ka puhata ning Eesti lühikest suve nautida ja julgelt ikka pöörduge murete, rõõmude ja ettepanekutega – Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit tänab Teid kõiki veelkord meie suveüritusel osalemise eest ning soovib kõigile oma liikmetele väga kaunist suve jätku!

Tänuürituse raames said Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt hea koostöö ning puuetega inimeste elu edendamise ja tegemistele kaasaaitamise eest tänumeenega tunnustatud:

 • Autosõit OÜ (Dmitri Timofejev) – liidule teadaolevalt hetkeseisuga ainuke autokool Tallinnas, kes pakub sõiduõpet spetsiaalselt kohandatud, käsijuhtimisega õppeautol
 • EPIKoda (Mari Puuram) – väga aktiivse koostöö eest Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga
 • Tallinna Linnatransport (esandajana kohal Katrin Halanurm) - väga aktiivse koostöö Eesti puuetega inimeste organisatsioonidega ja initsiatiivi näitamise eest
 • Elektriratastooli saalihoki treener Sören Jõõras – liikumispuudega inimestele aktiivse huvitegevuse võimaluse pakkumise eest, olles hetkeseisuga Eesti ainukese elektriratastoolisaalihoki meeskonna treener juba viimased 11 aastat
 • Swedbank – talgute korras Puhta Vee Keskuse ratastooliraja kordategemisele kaasaaitamise ja puuetega inimestele sealse teemapäeva korraldamisel invatranspordivõimaluse toetamisega abiks olemise eest
 • minuomavalitsus.ee (Ats Aasmaa) - väga aktiivse koostöö eest Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga
 • Tõrva vallavalitsus – kohaliku elu edendamise eest puuetega inimeste heaks
 • Selver - üle-Eestilise elu edendamise eest puuetega inimeste heaks (toidu kojukanded ning nende areaali pidev ja aktiivne laiendamine)
 • Salvest (suvepäevade sponsor)
 • A-vorst (suvepäevade sponsor)
 • AS Tartu Agro - Rahinge Lihatööstus (suvepäevade sponsor)
 • A le Coq (suvepäevade sponsor)
 • Karujärve puhkekeskus - väga aktiivse koostöö Eesti puuetega inimeste organisatsioonidega ja initsiatiivi näitamise eest
 • ning kõik ELILi liikmesühingud - aktiivse koostöö eest oma katuseorganisatsiooni, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga – AITÄH!