Aprillikuu tegemised 2024

Aprillikuu tegemised 8

 

01.04.2024 toimus Eesti Vabaõhumuuseumis töötajatele mõeldud infopäev. Ettekandega “Liikumispuudega Vabaõhumuuseumisse esines ELIL-i poolt Maikel Mõttus, kes rääkis oma kogemustest vabaõhumuuseumis ning sellest, et lahenduste loomisel paremaks ligipääsetavuseks ei pea muuseumi atmosfääris midagi muutma, vaid on võimalus jääda omanäoliseks ja konseptsioonile truuks. Võimalik on luua lahendusi, mis aitavad paremini liikuda ja viibida Vabaõhumuuseumis. Suur tänu Anneli Bannerile meid kaasamast. Loodame jätkata sisukat koostööd ka tulevikus.

02.04.2024 pidas Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses ligipääsetavusteemalise loengu Indrek Matla, kus kuulajateks olid HNRK personal ning Tartu Ülikooli tudengid. Ühtlasi sai arutletud võimaliku koostöö üle HNRK-ga.

05.04.2024 toimus Tallinna Puuetega Inimeste Kojas Eesti Paralümpiakomitee poolt korraldatud koolitus “Laste ja puuetega inimeste turvalisus ning heaolu spordis”. Koolituse viisid läbi Eesti Jalgpalli Liidu laste turvalisuse ja heaolu programmi juht Juta Petersoo ning Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna ennetusteenuse juht Heli Suvi. Räägiti, millised on treeneri piirid ja õiged meetodid ning toimusid ka grupitööd, kus töötati juhtumitega 4 erineval teemal. Nagu lubati, on antud koolitus alles algus ja ka tulevikus on plaanis analoogsed koolitused erinevatel teemadel. Loodame läbi nende tihendada koostööd ka liiduga. Üritust väisas Maikel Mõttus.

8.04-10.04.2024 viibisid Maikel Mõttus ja Eesti Puuetega Inimeste Koja ligipääsetavuse nõunik Mari Puuram Brüsselis seoses European Disabilty Forum üritusega “Inclusive, Accessible Elections – from pre-campaigning to the day after”.  Maikel osales valimisteemalisel üritusel ka päeva esimeses paneelis, kus puuetega naiste osas rääkis Soome esindaja Pirkko Mahlamäki. Maikel rääkis valimiste ligipääsetavusest Eestis ning toonitas, et muutusteks ühiskonnas on vaja suurendada puuetega inimeste võimalusi mitte ainult valida, aga ka kandideerida ja poliitikas kaasatult tegutseda. Lisaks oli võimalik üritusejärgselt luua uusi rahvusvahelisi tutvusi üle maailma. Aitäh võimaluse eest kaasa lüüa Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Meelis Joost!

10.04.2024 kohtuti Anija valla kultuurijuhiga teemal ürituste ligipääsetavus.

12.04.2024 toimus kohtumine ka Jõelähtme uue ühingu ning valla esindajatega. Neil kahel kohtumisel oli liitu esindamas Indrek Matla.

Veel sama päeva hilisel õhtupoolikul jõudsime käima lükata ka järjekordse juhatuse avatud koosoleku, kus muuhulgas oli seekordseks (veebi)külaliseks TerviseTasku esindaja, et arutleda ja paika panna suvised koostööplaanid.

13.04.2024 toimus Tohi džinnivabrikus Eesti Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek koos meeleoluka tuuriga kõnealuses külastuskeskuses. Seltsi muude jooksvate küsimuste all arutleti ka Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu liikmeks astumist ning praeguseks saame rõõmuga kinnitada, et seltsipoolne liitumisavaldus on meieni kenasti jõudnud ning alates maikuust on ka ELS nüüdsest üks meie täieõiguslikest liikmesorganisatsioonidest – aitäh Teile usalduse ning toetuse eest!:)

Samal päeval toimus Keila Tervisekeskuses ka Harjumaa Puuetega Inimste Nõukoja kevadine spordipäev. Võimalus oli turgutada oma tervist treenerite abil - ujuda, saalis ja vees võimelda ning treenida jõusaalis. Kohale olid kutsud ka Kajego OÜ massaažitoa massöörid, kelle teenuseid inimestel võimalik kasutada oli. Selle ürituse eestvedajateks olid taaskord HPINi juhatuse esimees Elena Kalbus ning juhatuse liige Indrek Matla. Omapoolsed tervitussõnad edastas kodulinnas toimunud üritusele ELILi poolt Maikel Mõttus.

16.04.2024 toimus Vabaühenduste Liidu huvikaitsevõrgustiku kohtumine, kus teiste hulgas olid kohal ka Riigikantselei esindajad. Liikumispuudelisi esindas Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit tegevjuht Veiki Laane isikus.

17.04.2024 tehti ettevalmistusi Tallinna Linnavalitsusega kohtumise tarbeks isikliku abistaja teenuse hinnastamise arutamiseks.

Samal päeval toimus Eesti Puuetega Inimeste Kojas kohtumine seoses suvel aset leidva üritusega The Tall Ships Races Tallinn 2024. Ühise laua taha istusid ürituse ligipääsetavuse eest vastutav Jaanika Juhanson, EPIKoja Ligipääsetavuse nõunik Mari Puuram ja ELILi juhatuse liige Maikel Mõttus. Koos arutleti, kuidas luua hea ligipääsetavus kokku kolmel sadamaalal ning koolitada vabatahtlikke, et nad mõistaksid erinevate puuetega inimeste abivajadusi. Üritus toimub 11.-14. juuli Tallinnas.

22.04.2024 toimus ühistranspordikeskusega arutelu, mille teemaks oli uute riigihanketingimuste disainimine uute busside ostmisel. Tegevjuht Veiki Laan andis põhjaliku liidupoolse ülevaate selles, mis praeguste tingimuste juures seni ehk veidi reguleerimata on jäänud. Punktuaalselt sai kirja, kuidas ning mil moel peaksid uued bussid vastama puudeliste inimeste seisukohast turvalisele ja mugavale kasutamisele. Tulevastes hanketingimustes kehtestatakse samuti ka bussijuhtide kohustuslikud tegevused (abistamine sisenemisel ning väljumisel, kinnitamisel, vajadusel validaatorite kasutamisel jne). Suured tänud ka Jakob Rosinale Eesti Pimedate Liidust, kes aitas kõnealust nimekirja veelgi detailsemalt kirja panna ka nägemuspuudeliste jaoks. Samuti ei saa mainimata jätta Puuetega Inimeste Koja suurt panust (Mari Puuram) selle kohtumise asetleidmisel.

23.04.2024 käisid tegevjuht ning Indrek üle vaatamas meie suvist laagripaika Nelijärvel ning veendusid veelkord, et kõik oleks kenasti valmis meie suviseks suurürituseks.

23.04.2024 toimus ka Tallinna Puuetega Inimeste Kojas järjekordne Ligipääsetavuse foorum. Oma kogemusest sotsiaalse ja kõiki kaasava disani valdkonnas rääkis disainer ning Eesti Kunstiakadeemia õppejõud Daniel Kotsjuba. Samuti anti ülevaade Tallinna linna invakomisjoni plaanidest ning tegemistest eeloleval aastal. Jätkuvad läbiääkimised käivad ka USA saatkonnaga kohtumiseks, et täpsendada potentsiaalse rahastusprojekti detailid. Jooksvalt oleme muude tegemiste vahele tegelenud ka mitmesuguste ligipääsetavust puudutavatele päringutele vastamiste ning nõustamistega. Ühtlasi tegeleme loomulikult veel aktiivselt ka meie suvepäevade tublide sponsorite ja toetajatega suhtlemisega.