Aastal 2020 kohandati 550 kodu

2020. aastal kohandati 550 kodu 1 800x534

Kodukohandus on äärmiselt vajalik, sest ligipääsetavus algab kodust! Kodukohandus annab inimväärse võimaluse erivajadusega inimesel oma kodus võimalikult kaua iseseisvalt toime tulla, teostada köögi- ja tualetitoiminguid. Kodukohandus annab võimaluse läbi kohanduse enda kodust välja pääseda ning osaleda ühiskonna elus.
Kodukohandust tuleb teha perspektiiviga ning kodukohanduse puhul tuleb jälgida komplektset lahendust, ehk ligipääsmatu pinna kohandus ilma ligipääsu tagamata on poolik lahendus, mis ei liida inimest tavaellu ning ei vähenda soovitud ja vajalikult määral abivajadust. Kui kodu ei ole võimalik kohandada arvestades iseseisvalt kodust välja ja sisse saamist, siis tuleb kohalikul omavalitsusel leida inimese või perekonna jaoks alternatiivsed lahendused. Ja see kehtib nii praeguse RTK ja sotsiaalministeeriumi ning kohaliku omavalitsuse koostöös sündivate kodukohanduste puhul ja samamoodi kohaliku omavalitsuse omavahenditest teostatava kodukohanduse puhul.

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK), sotsiaalministeeriumi ja kohalike omavalitsuse koostööl rahastati 2020. aastal 550 puudega inimese kodu kohandamist, mis võimaldab neil kodus iseseisvamalt toime tulla. Alates 2018. aastast on toetatud 9,1 miljoni euroga 2300 inimese kodu kohandamist.

Allikas: https://www.rtk.ee/uudised