Augustikuu tegemised 2023

370598877_1063851078309515_7811341211328618089_n.jpg

Külas Elva Puuetega Inimeste Ühingul

Suvi on vaikselt läbi saamas ning aeg teha augustikuu kokkuvõtted.

 • 03.08.2023 toimus EPIKoja, ELILi ja ühingute ühine automaksuteemaline kohtumine, mille käigus rahandusminister Mart Võrklaev nõustus automaksu erisuse kehtestamise vajadusega ja kinnitas, et puudeliste põhjendatud soov viia sisse erisus on igati õigustatud. Esialgne ettepanek: viia sisse maksuvabastus nii registeerimis- kui ka aastamaksu osas puudega inimestele kuuluvatele sõiduvahenditele. Ka on kinnistumas Sotsiaalministeeriumi arusaamine sellest, et põhjendatud juhtudel on isiklik sõiduvahend käsitletav kui abivahend (ELIL ettepanek) igati asjakohane. Kohtumisele olid peale rahandusministeeriumi kaasatud veel ka Sotsiaalministeerium ja Jakob Rosin Eesti Pimedate Liidust.

Muuhulgas sai üle vaadatud ka abivahendite piirmäärade kehtestamise määrus, täpsemalt invaabivahendite välba pikkuse määramine. Arutluse all oli 7a ratastooli kasutamise pikkus vs praeguse 5a asemel. Läbi said töötatud ja muudatus- ning täiendusettepanekud esitatud Sotsiaalministeeriumi eelnõu "Kogukonnapõhise toetatud eluaseme rajamise toetamine" ja Sotsiaalhoolekandeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta.

Ühe suurema töövõiduna saame kindlasti määratleda asjaolu, et invarollereid ei käsitleta Sotsiaalkindlustusametis enam mugavustoodete, vaid jätkuvalt abivahenditena – seda küll erimenetluse alusel.

 • 11.08.2023 toimus meie juhatuse koosolek, millele lisaks veel ka 18.08.2023 minivälkkoosolek, mille käigus muuhulgas sai otsustatud Dorpati tervisekeskuse HUR-seadmete edasine saatus, seoses rendilepingu lõppemise tähtajaga 31.08.2023 - ühehäälselt sai vastu võetud otsus rendilepingu jätkamise kasuks.

Argumendid edasise rentimise kasuks:

 1. jätkame liidu missiooni ning lubadusega aidata puuetega inimeste rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenuse läbiviimist erivahenditega
 2. kuna järgneval rendiperioodil seadmete hoolduse ja remondi tagab Dorpat Tervis OÜ, et pakkuda rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenust ilma takistusteta vastavalt lepingule 5 aastat, saab eeldada, et peale lepingu lõppemist on seadmed veel piisavalt heas töökorras.
 3. edasine leping on võimalik sõlmida soodsamalt või tasuta, tingimusel et jätkatakse puuetega inimestele rehabilitatsiooni läbiviimist.
 • 08.08.2023 toimus kohtumine Anija valla arendusjuhiga. Sai arutatud järgmise aasta arengukava ja eelarvet. Ühtlasi sai arengukavase sisse ettepanekud koos Ida-Harjumaa invaühinguga.
 • 19.08.2023 toimus Maardus erivajadustega inimestele mõeldud Tervisespordipäev. Maardu linna, Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja ja Maardu erivajadustega inimeste ühingu koostöös korraldatud ürituse eestvedajateks olid HPINi juhatuse esimees Elena Kalbus ning HPINi ja ELILi juhatuse liige Indrek Matla. ELIL-ipoolse tervituskõne pidas Maikel Mõttus. Kindlasti ei jää see üritus mõlema seda päeva korraldanud tubli organisatsiooni viimaseks ja ootame huviga nende tulevasi tegemisi.
 • 24.08.2023 toimus Haapsalus EPIKoja üldkoosolek/suvekool, kuhu liidu poolt oli kaasatud tegevjuht.
 • 24.08.2023 kohtusid Keila Sotsiaalkeskuses taaskord ka Harju KEKi müügi- ja turundusjuht Andre Poopuu ning Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidust Maikel Mõttus. Teistkordsel kohtumisel olid kaasatud ka Keilas elavad erinevate puuetega inimesed ning liikumispuudega laste vanemad. Koos mõeldi võimalikele efektiivsetele lahendustele, mis võiksid kindlasti keskusesse jõuda. Ühtlasi toodi lauale erinevaid probleeme, mida igaüks oma puudest tingituna on kaubanduskeskustes, toitlustusasutustes, poes ning spaades kogenud. Arutelulaua taga istusid Jaane Põldme, Anneli Pappel, Virge Roos ning Erik Abroi ja Katrin Abroi. Koostöö jätkub.
 • 24.08.2023 oli tegus päev ka Erki Altmale, kes oli kutsutud MTÜ Elva Puuetega Inimeste Ühingu üldkoosolekule - kuulati nii ühingu tegemistest kui arutleti avatult murekohtade ning nende lahendamise üle.
 • 26.08.2023 toimus kohtumine Tanel Talvega - arutlusel oli Europarlamendi valimistemaatika ja puuetega inimeste üldine olukord. Ühtlasi ootame Tanelit meie avatud juhatuse koosolekule rääkima oma plaanidest. Ettevalmistused käivad ka Saaremaa Invaühingu külaskäiguks Anija valda, mis on planeeritud toimuma 5.09. Anija valda külastab sama saare seltskond, kellega kohtuti Veiki ja Maikeli esindatusel Saaremaal ka nn. invareidi käigus, mille tulemusena sai paremaks kõnniteede olukord välikohvikute paiknemise ja sõidukite parkimise osas.
 • 29.08.2023 toimus Eesti Puuetega Inimeste Kojas ligipääsetavusealase koolitusvideosarja järgmise klipi filmimine, kuhu liidu poolt olid panustama palutud Maikel Mõttus ja Helen Bokmann. Õppevideote projekt on planeeritud valmima 2024. aasta veebruariks.

Soovime kõigile tegusat suve lõppu ning kaunist peatselt algavat sügishooaega!