Oktoobrikuu tegemised 2023

387571234 266709319129000 8328816239633853008 n

Aeg teha järjekordne kokkuvõte meie oktoobrikuu tegemistest, mida on olnud päris palju.

04.10.2023 toimus abivahendikeskus Teresa toodete tutvustus, kus kohapeal oli ülevaadet saamas meie Indrek Matla

07.10.2023 kohtusime oma liikmesühingute, Tapa ja Rakvere esindajatega. Arutletud sai nii mure- kui rõõmukohtade üle, mille käigus saime näiteks teada, et sarnaselt enamuse ühingute liikmeskondadega, maadlevad ka eelmainitud 2 ühingut uute ja nooremate liikmete puudusega. Samuti on Tapa IÜ murekohaks liimete leige huvi huvitegevuste suhtes.

Vastupidiselt Rakvere IÜ-le, kus näiteks nende korraldatavad väljasõidud on alati väga menukad olnud. Tapal saime ühiselt testida ka uut maakonnaliinibussi – puudusi veel jagub, kuid siiski on sellise bussi olemasolu tunduvalt parendanud ligipääsetavust ühistranspordi osas ka väiksemas piirkonnas.

11.10.2023 kohtusid Põhja-Tallinna linnaosa Paljassaare piirkonna sadamaalal ELILi esindajad Helen Bokmann ja Maikel Mõttus ning Tallinna ja Harjumaa Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu esinaine Jelena Pipper Tallinna linna esimese kliimaneutraalse linnaosa Hundipea arenduse esindajate Maarja Matteuse ja Sander Laurseniga. Koos arutleti erinevate ligipääsetavuse lahenduste üle, mis võimaldaksid tulevikus linnaosa hästi kasutada nii liikumis-, kuulmis-, nägemis- kui ka intellektipuudega inimestel. Toodi näiteid nii positiivsetest kui negatiivsetest lahendustest, millest uue linnaosa arendamisel peaks teadlik olema. Kohtumise käigus vahetati kontakte ja seati suund ka edasiseks koostööks. Esimese nn. proovikivina on tulemas 3. detsembril jõululaat, kuhu on loodud võimalused nii kaupleja kui ka külastajana osalemiseks ka erivajadusega huvilistele ning mille korralduslikku poolde oleme panustamas ka meie oma liiduga. Hoiame ka selle piirkonna üldistel arengutel silma kindlasti peal ja vajadusel oleme nõu ja jõuga abiks kõigile ligipääsetava(ma) keskkonna loomise protsessis!

11-12.10.2023 oli meid ESTA konverentsil esindamas Indrek Matla.

13.10.2023 leidis aset liidu järjekordne avatud juhatuse koosolek, kus seekord käis meil külas Europarlamenti kandideeriv Tanel Talve, kellega sai hea sõnaga meenutatud meie eelmisi koostöid laagrite raames, kus Tanel vabatahtlikuna käis oma bändiga meile muusikalist meelelahutust pakkumas, ühtlasi arutlesime ka tulevikuvaates võimalike uute kokkupuutepunktide üle. Hetkeseisuga otsustasime, et sellesse tuleks kindlasti võimalusel kaasata ka Eesti Puuetega Inimeste Koda, kus haare erivajadustega inimeste liikmeskonna osas on kindlasti suurem, kui seda on meie liidul.

Oktoobrikuise koosoleku esimene külaline ei jäänud aga seekord ainsaks – õigemini olime sama olengu käigus ka ise külla oodatud meie alumise korruse naabritele – olime palutud külastama ka Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingut.

Vastuvõtt oli meeldivalt soe ning ühise pikema arutluse käigus saime põhjaliku ülevaate ka selle ühingu senistest tegemistest, tulevikuplaanidest ning ka kõrvalühenduse, MTÜ Ligipääsetavuse foorumi tehtud töödest ning koostööplaanidest.

Ühiselt sai jõutud tõdemuseni, et ka viimati mainitud ühendus võiks lähitulevikus olla üks ELIL-i liikmetest, mille kaudu oleks meil võimalik arendada senisest aktiivsemat koostööd ligipääsetavuse teemadel.

Sama päeva esimeses pooles kohtusid Tallinna Ülikooli erivajadustega õpilaste nõustaja Kai Rannastu ja ELILi juhatuse liige Maikel Mõttus. Kohtumisel arutati TLÜ nôustamiskeskuse nädala raames toimuva liikumispuudega üliõpilaste teemapäeva korraldamist. Kavasse võeti ELILit tutvustav esitlus, ratastoolis liikumise matkemäng ülikoolilinnakus ja TLÜ liikumispuudega õpilastele mõeldud ligipääsetavuse ümarlaud. Üritusele on oodatud kõik, keda see teema huvitab ja puudutab.

14.10.2023 toimus Eesti Lihasehaigete Seltsi juubelihõnguline konverents – seltsil täitus 30 aastat tegutsemist. Sel puhul oli liidu poolt külastamas ja toetamas Helen Bokmann. Toimus terve päeva kestel väldanud kokkusaamine koos põnevate esinejate, huvitavate väljapanekute ning meeleoluka muusikalise ja tantsulise kavaga.

17.10.2023 pidas oma juhatuse koosoleku maha ka Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda, kus on juhatuse liikmena tegev ka meie liidu juhatuse liige Indrek Matla.

18.10.2023 külastati Kose päevakeskust ja tutvuti nende sotsiaalmajaga.

19.10.2023 toimus ka Tervisepäev Kehra sotsiaalkeskuses.

19.10.2023 leidis Tallinnas aset järjekordne Ligipääsetavuse Foorum. Sellel aastal kolmandat korda toimunud kokkusaamisel tutvustati Vabaühenduste Liidu huvikaitsejuhi Marcus Ehasoo strateegilise partnerluse kontseptsiooni. Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees ja esindaja invakomisjonis Külli Urb tutvustas Tallinna invakomisjoni 2023. aasta töökava ettepanekuid. Tutvustati komisjoni tööd ja võimalusi infot leida. Samuti koguti saalist ettepanekuid ka juba eelolevaks, 2024. aastaks. ELILi esindajana oli kohal Maikel Mõttus.

24.10.2023 toimus Tallinnas Haridus- ja noorteametis seminar „Kõiki kaasavate Erasmus+ tegevuste korraldamine ja kommunikatsioon”. Päeva alustuseks tutvustati Erasmus+ programmi. Toodi esile erinevad toetusvõimalused ning teemad, mis on prioriteediks. Samuti toodi näiteid erinevatest takistustest, mis võivad erinevates projektides osalemist raskendada. Lõpetuseks anti ülevaade, kuidas peaks olema üks projekt üles ehitatud olema ning kuidas toimib vähemate võimalustega inimeste kaasamine. Päeva teise loengu pidas kultuurikorraldaja, kultuuri- ja hariduselu ligipääsetavuse arendaja Piret Aus. Ettekanne "Millest alustada?" käigus arutleti 4 puudeliigi eripärade ja nendega seotud ligipääsetavusküsimuste üle ning toodi erinevaid positiivseid ja negatiivseid näiteid nii kõneleja kui osalejate poolt. Samuti tutvustati erinevaid toimivaid ja kasutatavaid lahendusi ning veebilehti, läbi mille on leitavad materjalid ja koostööorganisatsioonid, kellega oleks hea kaasavaid Erasmus+ tegevusi läbi viia. ELIL-i esindajana osales ja arutles Maikel Mõttus.

24.10.2023 Osales liidu tegevjuht Veiki Laan konverentsil „Milline rohepööre on õiglane”, kus teemaks rohepööre ja sellesse panustamine. Juhtmõtteks oli rohepöörde toetamine läbi ühiskondliku transpordi suureneva kasutamise. Arutelus osalesid ka ELILi endine juhatuse liige Tom Rüütel (Eesti Töötukassa) ning juba eelpool mainitud Tanel Talve, kelle poolt jäi selgelt kõlama mõte: „..tänane ühistranspordimudel on ajale juba ammu jalgu jäänud ja bussiliiklus, eriti maapiirkondades, ei vasta inimeste tegelikele liikuvusvajadustele. Tihti polegi mingit bussiliiklust.

Mis siis veel rääkida erivajadustega inimeste olukorrast, kelle ligipääs teenustele on vaatamata mõningatele arengutele jätkuvalt väga keeruline, et mitte öelda võimatu.

25.10.2023 pidasime maha meile juhatuses juba peaaegu et harjumuspäraseks saanud hilisõhtuse n-ö välkkoosoleku kiiremate ja pakilisemate küsimuste arutamiseks. Seekord olid laual (õigupoolest küll siiski arvutiekraanidel, sest kiirkoosolek toimus veebitsi) ja vaja paika loksutada EPIKoja korraldatava tunnustamiskonkursi meiepoolsed nominendid, kelle nimekirja pika arutluse tulemusena ka kenasti esitatud saime.

25.10.2023 toimus ka Anija valla kultuuriteemaline koosolek Alaveres, kus meiepoolse ettpaneku välisüritustel inva-WC kabiini olemasolu kohustuslikkuse kohta edastas Indrek Matla.

30.10.2023 toimus Tallinna Ülikoolis juba eelpool põgusalt mainitud üliõpilaste nõustamiskeskuse nädala raames liikumispuudega üliõpilastele suunatud teemapäev. Esindatud oli liikumistakistusega üliõpilaste tugigrupp "Tudengilt tudengile", kus arutleti erinevate õppekorralduse ning ligipääsetavusega seotud probleemide üle ning prooviti koos ka efektiivseid lahendusi välja nuputada. Liidu esindajana osales tugigrupis juhatuse liige Maikel Mõttus, kes pidas ka ELILit ja huvikaitset tutvustava ettekande koos temaatilise slaidiesitlusega. Paraleelselt toimus ülikoolilinnaku Astra majas Teadlaste Foorumi ratastoolis liikumise matkemäng, kus 17 julget üliõpilast sai katsetada, kui lihtne või keeruline on linnakus liikuda ratastooli abil. Teemanädalat ja -päeva korraldas Tallinna Ülikooli erivajadusega üliõpilaste nõustaja Kai Rannastu, kellega loodame jätkata tõhusat koostööd ka tulevikus.

31.10.2023 toimus liidu kohtumine tegevjuhi esinduses sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga, kuhu olid kaasatud ka EPIKoja ning Eesti Pimedate Liidu esindajad. Ministri initsiatiivil hakkavad analoogsed regulaarsed kohtumised toimuma kord kvartalis, mille eesmärgiks on erinevate huvigruppidevahelise koostöö süvendamine.

Samuti on moodustamisel ümarlaud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ning puudeühenduste vahel, et hoida silm peal invaabivahendite lülitamisel soodusnimekirja; mh. vähendati invaabivahendite omaosalusmäära 30%-lt 10%-le (s.-o hügieenitarbed ja pesuvahendid).

Jätkuvalt on kuum teema ka automaks ja sellega seonduv. Õiguskantsler on saatnud endapoolse märgukirja koos tungiva soovitusega rahandusminister Mart Võrklaevale automaksu olemasoleva redaktsiooni ülevaatamiseks. Rahandusministeeriumile on läinud teele ka automaksuteemaline ühiskiri Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu, Eesti Puuetega Inimeste koja ning  Eesti Pimedate Liidu poolt.

Omalt poolt soovime Teile rahulikku hingedeaega ning kaunist peatselt algavat jõuluootust.