Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu üldkoosolek ja 30.ndale aastapäevale pühendatud Tänuüritus

terminal

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu  üldkoosolek ja 30.ndale aastapäevale pühendatud Tänuüritus
Aeg: 19. aprill 2019
Koht: Tallinna Sadama peahoone, Sadama 25, Tallinn

Üldkoosoleku ajakava:
 9.30 -10.00    Registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.10    Üldkoosoleku avamine                          A. Leemets

10.10-10.20    ELILi 2018.a tegevusaruanne                          L.Tiri

10.20-10.30    ELILi 2018.a finantsaruanne                          L.Tiri

10.30-10.40    Invaru OÜ tegevusest ja finantsseisust 2018.a             E. Leinuste                           

10.40-11.00    Sõnavõtud esitatud aruannete kohta

11.00-11.10    ELILi 2018.a tegevus- ja finantsaruande kinnitamine        

11.10-11.30    ELIL 2019.a tegevusplaanist ja eelarvest                L.Tiri

11.30-11.45    Sõnavõtud ja ettepanekud 2019.a tegevusplaani ja eelarve kohta    

11.45-11.55    2019.a tegevusplaani ja eelarve kinnitamine   

11.55-12.00    Üldkoosoleku lõpetamine                        A. Leemets        


12.00-12.45    Lõuna üldkoosolekust osavõtnutele

13.00–14.00   Vaba aeg

Tänuüritus Aasta tegu 2018

14.00-14.30    Tervitused ja ELIL ajaloost

14.30-15.30    Heategijate tänamine

15.30-16.30    Soe toit ja sõna külalistele

16.30-17.10    Tantsuks mängib ansambel

17.10-17.40    Tänukirjade üleandmine

17.40-18.30    Tantsuks mängib ansambel

18.30        Tort ja kohvilaud

19.30        Peo lõpp