Selgitus seoses Liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõuga

1 ELIL logo

Seoses Liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõuga, mis puudutab suuresti parkimist ja peatumist asulasisestel kõnniteedel, on tulnud hulgaliselt arupärimisi, murekohaks, et kas kaovad ära liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi eritingimused.
Vastus: Ei kao!
Eelnõu kohaselt pole plaanis muuta antud seaduse paragrahvi 68 lõget 3.1, mis sätestab: Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, tohib: 1) asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teelõigul, mis on tähistatud peatumise keelujoonega.