Suri Ants Leemets

Ants Leemets

Kurbusega teatame meie armastatud ja kauaaegse Liidu presidendi Ants Leemetsa lahkumisest.

23.06.1950- 23.11.2019.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit langetab pea leinas. Ants Leemets,
ELIL president 2001 - 2013, 2017 - 2019, ELIL auliige.

Meie südamed on soojad. Selle kuu 8 kuupäeval toimus ELIL üldkoosolek, kus esimesena saabus ning viimasena lahkus meie pikaaegne Liidu president.

Ants oli pühendunud liikumispuudega inimeste õiguste eest seismisele. “Meie pilgud tuleb suunata tulevikku, me peame töötama välja lahendused, et haldusreformijärgselt on erivajadusega inimeste teenused tagatud igas kohalikus omavalitsuses, nii tagame liikumispuudega inimestele väärikuse, nende õigused!…”