Jaanuari tegemised 2023

shared logo

Uus aasta on hoogsalt alanud, sestap aeg teha kokkuvõte ELIL-i selle aasta esimese kuu tegemistest.

Aasta algas 08.01 toimunud Maardu Invaühingu nääripeoga, kuhu meie liitu oli kutsutud esindama Indrek Matla.

11.01 külastas juhatuse liige Marika Ein Haabersti päevakeskust/klubimaja, mis annab välja ka oma ajakirja ning kus sai tõdeda, et majal on huvitav ja ainulaadne lähenemine ning head võimalused.

13.01 Toimus teatrite ligipääsetavuse teemapäev, mille eesmärgiks oli kokku tuua erivajadustega inimeste esindajad ning teatrid, et ühiselt arutada, milline on olukord Eesti teatrite ligipääsetavusega ning mida saaksime tulevikus paremini teha. Teemapäeval pidasid ettekande:

  • Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika ja toimetuleku osakonna nõunik Lili Tiri,
  • Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse asjaajamise talituse juht Kristi Viisimaa,
  • kirjeldustõlke konsultant ja blogi „Puhta pime“ autor Kai Kunder,
  • Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaine Külliki Bode,
  • portaali Vaimupuu tegevtoimetaja Kerttu Rakke,
  • tantsukunstnik ja koreograaf Liis Vares,
  • Vanemuise teatri juht ja Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse esimees Kristiina Alliksaar
  • Leedu teatritegijad Lina Laura Švedaite ja Mantas Stabacinskas.
  • Lisaks osalesid arutelus Eesti Puuetega Inimeste Koja nõunik Mari Puuram, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laur Kaunissaare
  • lavastaja Jaanika Juhanson.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt olid kohapeal Maikel Mõttus ning Indrek Matla.

Heade annetajate toel annetati jaanuarikuus liidule 4 kasutatud invarollerit, mille jaotus pärast põhjalikku tehnohooldust ning peenhäälestust saab toimuma läbi kohalike ühingute. Praeguseks oleme liitunud ka eksperdina erivajadusega laste proaktiivabi projektiga, mille eestvedajaks on Sotsiaalkindlustusamet ning mille tegevuste tulemusena võiks ajas mittemuutuvate diagnoosidega lastele määrata tähtajatu puudeastme, mis pikemas perspektiivis parandaks oluliselt enamuse vajalike teenuste kättesaadavust kõnealuse sihtgrupi jaoks.

27.01 toimus Kultuurikatlas ELIL-i koostööpartner Invaru OÜ suurejooneline 30. juubeliaasta tähistamine, mille käigus tegi selle praegune eestvedaja Enn Leinuste teatavaks, et ei jätka enam tegevjuhina ning on teatepulga üle andnud oma pojale Lauri Leinustele. Sealjuures kavatseb Enn enda sõnul edaspidi jätkata tööd Invaru juhatuse liikme rollis.

Liidul on koostöös vallavalitsustega käimas järjepidev töö sealsete perearstikeskuste ligipääsetavaks muutmiseks (osades neist on juba reaalne kohanduste elluviimine käimas, ülejäänud võetakse ette vastavalt jõudlusele ning sõltuvalt vajalike tööde kogumahust).

Liidu luubi all on jätkuvalt ka ühistranspordiseadus - liit on tugevalt seisukohal, et riik peab leidma vahendid "tasuta" teenuse kompenseerimiseks kommertsettevõtetele, kes pakuvad transporditeenust. Riigipoolsed põhjendused, nagu see teenus oleks puudega inimeste jaoks väheoluline ning see sihtgrupp justkui kasutaks ühistransporti peamiselt meelelahutuslikel eesmärkidel, ei saa päris kindlasti pädeda. Kommentaarina võib öelda, et vastavasisulist uuringut polegi läbi viidud, või ei ole seda avaldatud. Viimane sellesisuline uuring viidi läbi 2019. aastal, mille nimeks oli „Maakondliku bussiliiniga sõitnute rahuolu uuring“, mille käigus ei olnud teiste sihtgruppide kõrval kaasatud puudega inimesi ega nende huvikaitseorganisatsioone.

Endiselt jätkub koostöö Tallinna Ülikooli BFM-i ristmeedia eriala studeeriva loovjuhist tudeng Hendra Rauaga, kellel on käsil projekt "Outside disability", mille raames on paljude teiste loovtööde hulgas valminud ka lühifilm "Am I making You uncomfortable?" (jälgige nende postitusi ka ELIL-i FB-lehel!).

ELIL-i järgmine juhatuse koosolek toimub 10.02 ning veebruarikuu lõpus juba uued uudised ja toimetamised. Seniks saab aga uudistada pisukest pildimaterjali käesoleva postituse lisana teatrite ligipääsetavuse teemapäevalt, Maardu Invaühingu nääripeolt ning eelpool mainitud annetatud invarolleritest käesoleva. Eesti Liikumispuudega Liit soovib kõigile ilusat talve jätku ning juba ka vaikset kevade ootust, mis ei ole enam sugugi mägede taga!:)