Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit valis uue presidendi ja juhatuse

valimised 2

8.11.2019 toimus korraline ELIL üldkoosolek, kus valiti liidule uus president ning juhatus.
Liidu juhatuse esimeheks ja presidendiks valiti 17 poolthäälega hr Eiki Nestor.

Juhatusse valiti kuus liiget: Sven Reemet, Jako Stein, Krista Neering, Veiki Laan, Kätlin Riidebach ja Märt Maask.
Hr Nestor on Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga olnud seotud läbi aegade, eelkõige läbi inimeste. Üheks eeskujuks ning õpetajaks puuetega inimeste maailmas peab Nestor Mihkel Aitsamit.

Mihkel Aitsam oli üks ELIL loojatest ning tulihingeline liikumispuudega inimeste eest võtleja.
Meenutades oma esimest kohtumist Mihkliga, tõdes Nestor, et oli broneerinud nende esimeseks kohtumiseks ruumi teisel korrusel, majas, kus polnud lifti. Liikumispuudega inimeste vajadusi ei teagi üks keskmine Eestlane unepealt- et seda muuta, on vaja informatsiooni jagada. Liidu eesmärk järgmistel aastatel keskendub ühiskonna teadlikkuse tõstmisele, ligipääsetavusele ning puuetega inimeste õiguste eest seismisele.

Üldkoosoleku otsusega nimetati Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu auliikmeks ELIL juhatuse esimees ja Liidu president aastatel 2001-2013; 2017-2019 hr Ants Leemets.