Kokkulepped Tallinna sotsiaaltransporditeenuse edasisest korraldusest

sotsiaaltransport

Hea koostööpartner!

Suur tänu kaasamõtlemise ja ettepanekute eest, mida tegite sotsiaaltranspordi teenuse arendamise protsessis. Teie tagasiside on olnud meile oluline – selleks, et edaspidi sotsiaaltranspordi arendustegevustega jätkata.

Olles kaalunud erinevaid variante ja võttes arvesse teie tagasisidet, analüüsides hetkeolukorda ning arvestades ka ajaraami, siis oleme jõudnud järelduseni, et linn kuulutab välja uue avaliku hanke. Sellega otsitakse kolmeks aastaks partnerit erivajadustega inimestele taksoveoteenuse osutamiseks, kuid samas jätkab AS Tallinna Linnatransport ka teiste sotsiaaltranspordivõimaluste ehk liini- ja juhuveoteenuse osutamist.

Siinkohal anname teada, et taksoteenuse limiidi piirmäär ja omaosaluse protsent jäävad samaks. Küll aga me ei saa prognoosida teenuse lõplikku hinda, sest see selgub hanke tulemusena.

Soovime, et praeguse protsessi käigus tekkinud hea tava ja koostöö teiega jätkub edaspidigi. Selleks, et arutelude käigus jõuda teenuse arendamisel paremate lahendusteni. Muuhulgas näeme vajadust arendada e-keskkonda PIT ning selleks ootame teie tagasisidet ja ettepanekuid.

Lugupidamisega

Betina Beškina

Tallinna abilinnapea

Raimo Saadi

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja