ELIL rehabilitatsioonikeskus otsib oma meeskonda töötajaid

uuendatud logo
TEGEVUSTERAPEUTI,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise raames on:

 • säilitada ning edendada häirunud tegevusvõimega puudega inimese tegevusvõimet, suurendada tema iseseivust igapäevategevustega toimetulekuks.

Selleks osaleb tegevusterapeut täieõigusliku meeskonnaliikmena:

 • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
 • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
 • tegevusterapeudi ravitöös rehabilitatsiooni teenuse raames.

Sobival kandidaadil on:

 • WFOT (World Federation of Occupational Therapists) haridusstandardile vastav kõrgharidus tegevusteraapias;
 • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
 • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
 • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
 • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
 • algatusvõime ja arenemissoov;
 • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • paindlikku töögraafikut
 • head eneseteostuse võimalust
 • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee


LOGOPEEDI,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise raames on:

 • puudega inimeste kommunikatsioonivõime – suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamine ja/või arendamine.

Selleks osaleb logopeed täieõigusliku meeskonnaliikmena:

 • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
 • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
 • logopeedi ravitöös rehabilitatsiooni teenuse raames.

Sobival kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus või kutsetunnistus (vastavus sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele);
 • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
 • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
 • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
 • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
 • algatusvõime ja arenemissoov;
 • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • paindlikku töögraafikut
 • head eneseteostuse võimalust
 • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee


SOTSIAALTÖÖTAJAT,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise raames on:

 • puudega inimeste ja/või tema pere sotsiaalsete/materiaalsete toimetulekuoskuste hindamine, probleemide ennetamine ja nõustamine.

Selleks osaleb sotsiaaltöötaja juhtiva meeskonna liikmena:

 • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
 • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
 • kliendi ja tema pere iseseisvuse ning toimetuleku hindamisel, parandamisel ja toetamisel.

Sobival kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus või kutsetunnistus (vastavus sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele);
 • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
 • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
 • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
 • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
 • algatusvõime ja arenemissoov;
 • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • paindlikku töögraafikut
 • head eneseteostuse võimalust
 • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee


PSÜHHOLOOGI,

kelle töö eesmärgiks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamise raames on:

 • kliendi ja tema lähivõrgustiku psühholoogilise toimetuleku säilitamine või parandamine
 • koostöös kliendi ja/või tema lähedastega probleemsete valdkondade, arenguvajaduste, olemasolevate ja
 • vajalike lisaressursside selgitamine, olukorra analüüs ja tegevuskava koostamine
 • kliendile või tema lähedastele toimetulekut toetavate ja parandavate võtete õpetamine ning nende
 • harjutamine, soovitud muudatuste soodustamine, jälgimine ja kinnistamine
 • vajadusel teistele teenustele edasisuunamise vajaduse täpsustamine ja korraldamine

Selleks osaleb psühholoog täieõigusliku meeskonna liikmena:

 • rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja ellu viimisel keskuse klientidele;
 • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamisel ja ellu viimisel osalise töövõimega tööealistel inimestel;
 • isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamisel, vastavate sekkumiste läbiviimises, kliendi ja/või pere nõustamises.

Sobival kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus või kutsetunnistus (vastavus sotsiaalhoolekande seaduse nõuetele);
 • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus;
 • tahe ja valmisolek töötada puudega inimestega;
 • kliendikeskne töösse suhtumine, hoolsus ja kannatlikkus;
 • hea analüüsi- ja iseseisva töövõime;
 • algatusvõime ja arenemissoov;
 • sõbralik suhtlemislaad ja positiivne ellusuhtumine;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • hea organiseerimisoskus ja täpsus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele oskus kesktasemel.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • paindlikku töögraafikut
 • head eneseteostuse võimalust
 • võimalust kaasa rääkida rehabilitatsiooniteenuse arendamisel

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume saata e-mailiga koordinaator(ät)elil.ee

Lepinguliik: Töövõtuleping
Tööaeg: Kokkuleppel, osaline või täistööaeg
Asukoht: Tallinn, Kajaka 4
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Kontaktisik: Jaanika Klopets
Telefon: 509 3067
E-post: koordinaator(ät)elil.ee