Noorte kaasamine ja ligipääsetavus

erki artikel

Vahel ei ole aega nii kaua oodata..

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit seisab selle eest, et liikumispuudega inimestel oleksid võrdsed võimalused ja ligipääs ühiskonnas osalemiseks.

Üks oluline küsimus, millega liit praegu silmitsi seisab, on see, kuidas kaasata nooremat generatsiooni liidu tegevusse ning edendada ideoloogiat, milleks see organisatsioon loodi.

Miks peaksid noored ja terved inimesed selle peale mõtlema?

Vananemise paratamatus ja tervisemured

Vananemine on loomulik ja paratamatu osa elust. See on protsess, mis toob endaga kaasa nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi. Ühest küljest saame vananedes targemaks ja omandame rohkem kogemusi, olles eeskujuks teistele. Kuid teisalt kaasnevad sellega sageli tervisemured, mis võivad mõjutada meie liikumisvõimet.

Miks mitte hakata sellega tegelema juba täna? Kuidas? Proovime leida selle vastuse.

Ligipääsetavus - universaalne disain

Üks oluline aspekt, mida noored peaksid kaaluma, on ligipääsetavus ehk universaalne disain. Ligipääsetavuse mõte on tagada, et kõik inimesed, olenemata nende vanusest või erivajadustest, saaksid osaleda ühiskondlikus elus ja kasutada erinevaid teenuseid ja keskkondi. Universaalne disain aitab muuta maailma paremaks paigaks kõigile.

Ligipääsetavus on oluline kogu elu jooksul. See hõlmab erinevate sihtrühmade vajadusi, nagu eakad inimesed, erivajadustega inimesed, lapsed, väikelaste vanemad, ajutiste vigastustega inimesed jne. Seega on oluline, et noored mõistaksid ligipääsetavuse olulisust ja aitaksid kaasa selle edendamisele.

Avalik ruum ja ligipääsetavus

Avalik ruum on koht, kus igaüks peaks saama liikuda ja osaleda. Kuid sageli puuduvad avalikus ruumis vajalikud tingimused, mis võimaldaksid liikumispuudega inimestel seda teha. Noored saavad siin aktiivselt panustada.

Kujutage ette olukorda, kus noor inimene peab külastama kauplust, arsti, raamatukogu või mõnda muud asutust. Praegu võib see tunduda lihtne, kuid aastate pärast võib tervislik seisund muutuda ning tekkida vajadus ratastooli või muude abivahendite järele. Ligipääsetavuse tagamine nendes kohtades nõuab avalikku huvi, kooskõlastust, projekteerimist, ehitustöid ja aega.. Vahest isegi palju aega, aastaid.

Noored saavad olla eestvedajad ja propageerida ligipääsetavust avalikus ruumis juba täna. Nad saavad ise enda jaoks valmis ehitada turvalise ja ligipääsetava keskkonna. See on investeering tulevikku, mis tagab, et tulevikus on rohkem kättesaadavaid kohti ja teenuseid, mis toetavad eakaid ja liikumispuudega inimesi.

Elamispind ja ligipääsetavus

Lisaks avalikule ruumile peaksid noored mõtlema ka oma tulevaste elamispindade ligipääsetavusele. Võiks kaaluda millist elamispinda osta, mõeldes sellel kui peaks tekkima vajadus ligipääsetava elukeskkonna järele.

Ligipääsetavate elamispindade nõudlus aina kasvab, kuna üha rohkem inimesi mõistab ligipääsetavuse olulisust. See tähendab, et ehitusfirmad ja projekteerijad peavad pakkuma turule sobivaid lahendusi, mis vastavad erinevate sihtrühmade vajadustele.

Üks suurepärane näide, kuidas ligipääsetavus on oluline, on vanemad kortermajad, mis ei ole ehitatud arvestades erivajadustega inimesi. Paljudes kortermajades, mis on pärit eelmisest riigikorrast, puudub lift või on sinna poole korruse jagu trepiastmeid. Nendes majades on tuhanded eakad ja puudega inimesed lõksus.

Noored ja ligipääsetavus: tulevikuperspektiiv

Noored on tuleviku kujundajad, ja nende otsused mõjutavad ühiskonda nii hetkel kui ka aastate pärast. Seetõttu on oluline, et noored mõistaksid ligipääsetavuse olulisust ning panustaksid selle edendamisse. Ligipääsetavus ei ole pelgalt liikumispuudega inimeste jaoks; see on kogu ühiskonna huvides.

Kui noored hakkavad mõtlema ligipääsetavusele avalikus ruumis ja elamispindades, siis muutuvad nad ka tulevikusse investeerijateks. Nad loovad keskkonna, kus kõik inimesed, olenemata nende erivajadustest, saavad täielikult osaleda ühiskonnas. See loob ühtlase ja kaasava ühiskonna, kus kõik inimesed tunnevad end väärtuslike ja võrdsetena.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit vajab noorte toetust ja aktiivset kaasamist. Noored saavad olla liidu tulevik ja aidata kaasa liikumispuudega inimeste õiguste kaitsele ning ligipääsetavuse edendamisele. Nad võivad moodustada uusi huvigruppe ja teha koostööd teiste organisatsioonidega, et muuta Eesti ühiskond tõeliselt kaasavaks ja ligipääsetavaks kõigile.

Kuidas noored saavad aidata?

Aga kuidas saavad noored anda oma panuse ligipääsetavuse ja kaasamise edendamisse juba täna? Siin on mõned praktilised näpunäited:

1. Teavitamine

Noored saavad märgata probleemseid kohti avalikus ruumis ja elamispindades ning teavitada nende omanikke või haldajaid. Kui näete, et hoones puudub ligipääsetavus, võite sellest teada anda kohalikule omavalitsusele või liikumispuudega inimeste ühingutele. Samuti võib teavitamiseks kasutada sotsiaalmeediakanaleid, nagu Facebook või Instagram, et koguda mõttekaaslasi ja teha probleemid laiemalt teatavaks.

Näiteks, aastaid tagasi läksin Soome keele kursusele. Hoonesse puudus ligipääsetavus, sest kolm trepiastet ei lubanud ratastooliga edasi sõita. Teavitasin olukorrast koolitusfirmat ja majaomanikku. Tagasiside oli positiivne, ja järgmisel aastal oli kaldtee valmis, kui pidin uuesti seda maja külastama. See näide näitab, et inimesed on valmis aitama, kui nad saavad aru probleemi olemusest. Kuid selliste asjade lahendamine võib võtta aega. Selleks ongi vaja juba täna leida probleemseid kohti ja leida mõistlik lahendus enne kui olukord muutub hädavajaduseks.

2. Osalemine ja koostöö

Noored saavad liituda liikumispuudega inimeste ühingutega või luua uusi huvigruppe, mis keskenduvad ligipääsetavusele ja kaasamisele. Koostöö teiste organisatsioonidega võib tugevdada nende jõupingutusi. Näiteks võib noortegrupp korraldada ühiseid ettevõtmisi ja üritusi, mis tõstavad teadlikkust ligipääsetavuse olulisusest.

3. Haridus ja teavitustöö

Üks võimalus seda teha on korraldada koolitusi, seminare ja töötubasid koos liikumispuudega inimestega, kes jagavad teadmisi ja räägivad oma kogemustest. Nende kogemused aitavad noortel mõista ligipääsetavuse väljakutseid ja võimalusi. Hiljem saavad noored jagada saadud teadmisi ja kogemusi oma eakaaslaste ja kogukonnaga. Nad võivad korraldada teavitusüritusi, kus räägivad ligipääsetavuse olulisusest ja kuidas igaüks saab panustada kaasavamasse ühiskonda. See lähenemine aitab noortel omandada teadmisi ja oskusi ligipääsetavusest ning samal ajal toetada liikumispuudega inimeste õigusi ja vajadusi.

Kokkuvõte

Noored ja terved inimesed peaksid mõtlema ligipääsetavusele ja kaasamisele juba täna, sest nende panus võib muuta Eesti ühiskonda tõeliselt kaasavaks ja ligipääsetavaks kõigile. Ligipääsetavus on oluline kogu elu jooksul ning noorte aktiivne osalus aitab tagada, et tulevikus on rohkem ligipääsetavaid kohti ja teenuseid, mis toetavad liikumispuudega inimeste õigusi.

Noored saavad aidata, teavitades probleemidest ja leides lahendusi avalikus ruumis ning elamispindades. Nad võivad olla eestvedajad, kes koordineerivad ligipääsetavuse parandamisele suunatud projekte ja koostööd teiste organisatsioonidega. Samuti on oluline, et noored jagaksid teavet ligipääsetavusest ja kaasamisest oma eakaaslaste ja kogukonnaga.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit ootab noorte toetust ja aktiivset kaasamist. Noored saavad olla tuleviku kujundajad ning aidata kaasa liikumispuudega inimeste õiguste kaitsele ning ligipääsetavuse edendamisele. Nende tegevus aitab tagada, et Eesti ühiskond muutuks tõeliselt kaasavaks ja ligipääsetavaks kõigile. Tegelikkuses saavad parema homse jaoks anda oma panuse kõik inimesed.

Seega, nii noored kui eakad, olge eestvedajad ja kaasake ennast Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevusse. Teie ideed ja panus on olulised selleks, et muuta Eesti ühiskond tõeliselt kaasavaks ja ligipääsetavaks kõigile.

 

Juhatuse liige Erki Altma