Riigikontroll: erivajadustega inimesed on abi otsides üksi jäetud

Erivajadustega

Erivajadusega täiskasvanud on abi otsides üksi jäetud ning vajaks märksa selgemat juhendamist, leidis Riigikontroll täna (18.04.2024) avaldatud ülevaates. Sotsiaalministeeriumil tuleks oluliselt vähendada sotsiaalhoolekande süsteemi killustatust ja abivajajate jooksutamist erinevate asutuste vahel.

Täisteksti Riigikontrolli kodulehelt leiad siit