ELIL kutsub arutelule „Isikliku abistajaga iseseisev elu - unistus või reaalsus“

Isiklik abistaja Aeg: 09.06.2017 kell 9.00-13.00

Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59, Tallinn

Registreerimine: kuni 07.06.2017 SIIN

Lisainfo: Ülle Valvar, tel 50 60 778

 

Suure füüsilise abivajadusega inimestel on vajalik iseseisvaks eluks, st igapäevaselt õpingutes, tööl või muul viisil ühiskonna elust osavõtmiseks isikliku abistaja teenust.Vastavalt ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklile 15 tunnistab Eesti riik kõigi puudega inimeste võrdset õigust elada kogukonnas ja omada teistega võrdseid valikuid tagades vajadusel isikliku abistaja.

Sotsiaalhoolekande seadus § 28 kohustab kohalikku omavalitsust korraldama nimetatud teenust mahus, mis vastab puudega inimeste hinnatud vajadustele.

Riigikontrolli hinnangul mitmed omavalitsused ei suuda osutada teenust vajalikus mahus. Töövõime reformi käigus suureneb isikluku abistaja teenuse vajajate hulk keskmiselt 60%.

Lisaks on sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud kohalikele omavalitsustele miinimumnõuded teenustele. Need käsitlevad ka isikliku abistaja teenuse osutamist.

Isikliku abistajaga iseseisev elu - unistus või reaalsus“

Päevakava:

  • 9:00 Arutelu avamine, Ülle Valvar, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liige
  • 9:10 – 9:25 „Mida tähendab elu isikliku abistajata teenus?“, Jüri Lehtmets
  • 9:25 – 9:40 „18 aastat elu isikliku abistajaga“, Margit Rosenthal-Tustit
  • 9:40 – 10:00  „Isiklik abistaja – teenuse kasutamine Tallinnas halduskohtu abiga, Sven Kõllamets
  • 10:00 – 10:20 „Isikliku abistaja teenus – Tartu linna parim viis teenuse pakkumiseks“, Maarika Kurrikoff, Tartu Linnavalituses sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekande teenuste juhataja
  • 10:20 – 10:40 Sotsiaalministeeriumi nägemus isikliku abistaja teenuse pakkumisel üle Eesti, Ketri Kupper, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist ja Kristiina Tuisk, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik
  • 10:40 – 11:00 Sirutuspaus
  • 11:00 – 12:45 Arutelu, ettepanekud, probleemid ja nende lahendamine

*Korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel päevakava muuta.

Arutelule on oodatud kõik osapooled – teenuse vajajad, teenuse osutajad, teenuse tagajad, teenuse reguleerijad jne.

Arutelu eesmärk on ühiselt koos koguda mõtteid ja leida lahendused, kuidas tagada isikliku abistaja teenuse osutamine Eestis parimal viisil.

Lisainfo:

Ülle Valvar, ELIL juhatuse liige

50 60 778