ELIL pöördumine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja AS Tallinna Linnatranspordi poole, seoses kavandatavate muudatustega sotsiaaltranporditeenuses

sotsiaaltransport

Eesti Liiumispuudega Inimeste Liidu seisukoht on:

Erinevate transportteenuste, ühe või teise teenuse kasutamine ei tohi välistada teiste transportteenuste kasutamise.

Põhjendus:

  • Tallinna linna poolt pakutav liinivedu ja/või juhuvedu tagavad puudelistele vajaliku transpordi ette teatavateks tegevusteks (töötamine, õppimine).
  • Taksovedu tagab transpordi etteteadmata tegevusteks (ka hilisel ajal ja nädalavahetustel)

Eeldus, et vabaturult tellides on taksoteenus odavam, ei ole asjakohane, kuna vabaturu teenustel ei ole hinnastamisel arvestatud hädavajaliku abistamisteenuse komponendiga. Samuti ei ole vabaturult tellides garanteeritud, et tellitud sõiduk võimaldab transpordiks paigutada ka liikumisabivahendit (ratastooli)

TLT seisukoht, et vabaturult tellides on taksoteenus odavam ja seetõttu on kavas oluliselt vähendada selleks ettenähtud rahalisi vahendeid, ei ole asjakohane, kuna ei ole ette teada, milliseks hinnad kujunevad, kui pakutakse praeguse lepingupartneriga sarnaseid komponente ja kvaliteeti sisaldavat teenust.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit on tänulik seni hästi tehtud arendustöö eest, tagamaks liikumispuudega inimestele stabiilset ja turvalist transportteenust, ning siiralt loodab meeldivale koostööle, mille tulemusena paraneb veelgi teenuse kättesaadavus ja liikumispuudega inimeste heaolu.